przedmioty zawodowe

Przedmioty zawodowe i w profilach:

 

1 Abramowicz Stanisław  towaroznawstwo, produkcja rolna, organizacja i technika skupu
2 Bartczak Krystyna ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
3 Bączkowska Anna towaroznawstwo
4 Błaszczyk Feliks towaroznawstwo
5 Czarnecka – Szczepańska Iwona człowiek w środowisku, człowiek jako jednostka
6 Anna Dębska rysunek i liternictwo, pracownia techniki i reklamy
7 Durbajłło Ryszard spółdzielczość
8 Dziadkiewicz  Wacław  gospodarstwo domowe, produkcja roślinna                     i zwierzęca
9. Henryka Engel  rachunkowość handlowa, zasady rachunkowości, zasady rachunkowości bankowej, statystyka, rachunkowość rolna, rachunkowość przedsiębiorstw, arytmetyka gospodarcza, ekonomika handlu, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, finanse i rachunkowość
10 Falborski Czesław  ekonomia,  ekonomia polityczna, organizacja                  i technika handlu, organizacja przedsiębiorstw, organizacja obrotów gospodarczych, planowanie, wiadomości społeczno- gospodarcze
11 Fangrat Stanisława kultura zawodu, etyka i kultura zawodu, podstawy psychologii
12 From Janina rachunkowość, finanse, biurowość i korespondencja, arytmetyka gospodarcza, ekonomia polityczna
13 Gajda Teresa  praktyczna nauka zawodu
14 Gallas Halina arytmetyka handlowa, organizacja obrotów handlowych
15 Golonka Magdalena człowiek w środowisku, twórcze przeobrażanie świata
16 Handzelewicz Adam  ekonomika handlu, biurowość
17 Handzelewicz Helena  biurowość i korespondencja, organizacja i technika handlu, organizacja przedsiębiorstw i obrotu gospodarczego, organizacja pracy biurowej spółdzielczość
18 Ignaczak – Kubicka Renata człowiek w środowisku, człowiek jako jednostka twórcze przeobrażanie świata, ochrona środowiska
19 Janiak Anna kultura zawodu, przedsiębiorczość (komunikacja interpersonalna)
20 Jarecka Krystyna  księgowość, arytmetyka gospodarcza, rachunkowość sklepowa i magazynowa, spółdzielczość, ekonomika handlu, statystyka, pracownia ekonomiczna, mechanizacja prac obrachunkowych, towaroznawstwo, pisanie na maszynie
21 Jarecki Tadeusz  mechanizacja prac obrachunkowych, komputeryzacja prac obrachunkowych, statystyka
22 Kaczmarska Regina  praktyczna nauka zawodu
23 Kargier Katarzyna  podstawy ekonomii, technika biurowa, system bankowy, bankowość, organizacja i technika pracy biurowej, statystyka
24 Karolak Halina arytmetyka gospodarcza, ekonomika handlu, statystyka
25 Karolak Krzysztof  przedmioty ekonomiczne
26 Kaźmierczak – Nowak Barbara statystyka, arytmetyka gospodarcza
27 Kierszka Barbara  towaroznawstwo, podstawy technologii, technologia wybranych gałęzi produkcji
28 Komorowska – Majtczak Joanna marketing usług turystycznych, rachunkowość, ekonomikahistoria sztuki  i reklamy, organizacja reklamy
29 Konopiński Krzysztof  przedmioty ekonomiczne
30 Kowalik Ewa podstawy ekonomii, systemy bankowe, bankowość, technika pracy biurowej, ekonomika i organizacja przedsiębiorstwpodstawy przedsiębiorczości, technika biurowa
31 Korczakowska Jadwiga przedmioty ekonomiczne
32 Kotarska- Subczyńska Katarzyna przedmioty ekonomiczne
33
34 Kraszewska Agata  przedmioty ekonomiczne
35 Kubak Radosława  ekonomika handlu, statystyka
36 Kubiak Lechosław  reklama, liternictwo, pisanie na maszynie
37 Kurman Stanisław  reklama i propaganda
38 Latos Agnieszka  gospodarstwo domowe, produkcja roślinna i zwierzęca
39 Lesiak Filomena organizacja i technika handlu, księgowość, ekonomika handlu
40 Machura Scholastyka ekonomika, towaroznawstwo
41 Marcinkiewicz Bogdan techniki reklamy
42 Maserak – Narolska Magdalena twórcze przeobrażanie świata
43 Matelonek Anna księgowość, arytmetyka handlowa
44 Mączewska Maria przysposobienie czytelnicze
45 Merglerówna H.  przedmioty ekonomiczno-handlowe
46 Miksa Henryk  księgowość
47 Miksa Franciszek  księgowość, pisanie na maszynie/stenografia, biurowość i korespondencja, arytmetyka gospodarcza
48 Murach Leon  księgowość, arytmetyka,  arytmetyka handlowa,  biurowość, mechanizacja prac obrachunkowych, pisanie na maszynie
49 Pasęcka Bożena  przedmioty ekonomiczne
50 Patelak Henryk  arytmetyka, ekonomia, księgowość,
51 Pawłowska – Zieńkowicz Mirosława rachunkowość magazynowa, rachunkowość rolna
52 Pietrzykowski Wiesław  towaroznawstwo, ekonomika handlu, ekonomia, ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych
53 Pietrzykowski Zygmunt  ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, ekonomika i organizacja handlu, ekonomika                      i organizacja sprzedaży, ekonomia, podstawy ekonomii
54 Piotrowski Wojciech  ekonomika i organizacja sprzedaży, organizacja                i technika handlu
55 Pisarska Krystyna  rachunkowość, statystyka, arytmetyka gospodarcza, rachunkowość bankowa, rachunkowość handlowa, rachunkowość przedsiębiorstw, księgowość
56 Pływacz Maria  rachunkowość komputerowa, pracownia ekonomiczna, rachunkowość, obsługa informatyczna w turystyce
57 Pogorzelska Elżbieta pisanie na maszynie
58 Poleska Wanda towaroznawstwo, ekonomika i organizacja handlu, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, ekonomika i organizacja sprzedaży, arytmetyka gospodarcza, statystyka, technologia i towaroznawstwo, elementy towaroznawstwa, technologia i towaroznawstwo, marketing, kultura zawodu, operacje bankowe, ekonomika produkcji roślinnej, ekonomika produkcji zwierzęcej, biurowość i korespondencja
59 Rybicka Irena arytmetyka gospodarcza, ekonomika przedsiębiorstw, ekonomika i organizacja  przedsiębiorstw, ekonomika handlu, pracownia ekonomiczna,  podstawy przedsiębiorczości, zasady rachunkowości, rachunkowość przedsiębiorstw, rachunkowość handlowa, statystyka, technika biurowa, pracownia informatyczno – handlowa
60. Sakson Urszula księgowość, ekonomika
61. Sankowska Halina technika biurowa
62. Sibielska Zofia maszynopisanie
63. Słomiany Adam stenotypia, maszynopisanie, przedmioty ekonomiczne, technika biurowa, statystyka, biurowość i korespondencja handlowa, ekonomika           i organizacja przedsiębiorstw handlowych
64. Smolarczyk Agnieszka  podstawy przedsiębiorczości, marketing, marketing usług turystycznych, pracownia ekonomiczno – informatyczna, ekonomika, ekonomika handlu, statystyka, podstawy logistyki, transport i spedycja, ekonomika logistyki
65. Spychalski Stanisław  księgowość, organizacja i technika handlu, ekonomika handlu, zasady statystyki, organizacja              i technika obrotu towarowego
66. Staniszewska – Wasielewska Anna pracownia ekonomiczno – informatyczna, marketing,public relation, ekonomika handlu
67. Stańczyk Anna  towaroznawstwo, chemia, technologia                                 i towaroznawstwo
68. Stolińska Mirosława  rachunkowość komputerowa, marketing
69. Szymańska Aleksandra  geografia turystycznaobsługa ruchu turystycznego, podstawy turystyki
70. Szymański Tadeusz /Józef  reklama i propaganda
71. Szymczak Ewa  twórcze przeobrażanie świata
72. Tarnecka Danuta przedmioty zawodowe i pomocnicze
73. Tomaszewska Helena  towaroznawstwo
74. Tomaszewski Leon  arytmetyka
75. Tomaszewski Roman prawoznawstwo i administracja
76. Wieczorek Leon  praktyczna nauka zawodu
77. Wojtczak Lidia ekonomia
78. Zakrzewska Wanda towaroznawstwo, ekonomika handlu
79. Ziębińska Monika praktyczna nauka zawodu
Galeria zdjęć
mini_0048 c018-pracownia-ekonomicznab 0027-pawel-podlasiak 2002-0076