Stypendyści

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest  wyróżnieniem przyznawanym uczniowi,  który uzyskał najwyższą średnią ocen
w danym typie szkoły. Może je otrzymać także uczeń, który wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując z niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wyniki co najmniej dobre. (oprac. na podst. Ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty). Większość uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Kutnie, którzy otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrów osiągnęła nie tylko najwyższe wyniki w nauce, ale też wykazała się dużym zaangażowaniem w życie szkoły i środowiska. Godnie reprezentowali naszą szkołę, uczestnicząc w licznych konkursach
i przedsięwzięciach.

STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW

  IMIĘ I NAZWISKO ROK PRZYZNANIA WYRÓŻNIENIA TYP SZKOŁY: KIERUNEK/ ZAWÓD/ PROFIL WYCHOWAWCA ŚR. OCEN INNE OSIAGNIECIA:
1 pawel-sniecPAWEŁ ŚNIEĆ 1997/1998 Liceum Ekonomiczne  Henryka Engel  
 • Uhonorowany  medalem
  Primus Inter Pares przyznawanym najlepszym uczniom przez Fundację Liceów Handlowo – Kupieckich
  w Bydgoszczy
2 ewa-chmieleckaEWA  CHMIELECKA 1998/1999 Liceum
Ekonomiczne
Janina Strojecka 5,0
 • Zaangażowana w życie klasy, szkoły
  i środowiska lokalnego
3 katarzyna-karasiewiczKATARZYNA KARASIEWICZ 1999/2000 Liceum Ekonomiczne Ewa Kowalik 4,8
 • Ocena  celująca
  z elementów prawa
4 elzbieta-matuszewskaELŻBIETA MATUSZEWSKA 2000/2001 Liceum Handlowe Henryka Engel 4,5
 • Reprezentantka szkoły w etapie rejonowym Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „Euklides”
 • Oceny  celujące marketingu
  i informatyki
 • Zaangażowana
  w życie klasy i szkoły
5 katarzyna-engelKATARZYNA ENGEL 2000/2001
2001/2002
2002/2003
Liceum Techniczne Anna Janiak 5,0
4,87
5,06
 • Uczestniczka II etapu Olimpiady Historycznej i Olimpiady Ekonomicznej (2001/2002)
 • Wyróżnienie
  w eliminacjach powiatowych XLV (2000),  XVII (2002)
  i  XLVIII (2003) Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
 • Uczestniczka VI   („Między patosem
  a groteską – 2001”)
  i VII („Bohaterowie wspólnej Europy”
  – 2002) Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
  w Bydgoszczy
 • Wyróżniona w turnieju „Najlepsze  wypracowanie”
  w konkursie „Skuteczny negocjator”
 • Uczestniczka Konkursu recytatorskiego „Poezja polskich Noblistów”
  w Gostyninie (2001)
 • Uhonorowana  medalem Primus Inter Pares przyznawanym najlepszym uczniom przez Fundację Liceów Handlowo – Kupieckich
  w Bydgoszczy
6 eliza-kowalczykELIZA KOWALCZYK 2000/2001
2001/2002
2002/2003
Liceum Ekonomiczne Ewa Kowalik 5,0
4,9
5,0
Reprezentantka szkoły w:

 • eliminacjach wojewódzkich Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 • etapie szkolnym
  i wojewódzkim Konkursu „Zostań negocjatorem”
 •  Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”
 • finale Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „Euklides”
 • Uhonorowana  medalem
  Primus Inter Pares przyznawanym najlepszym uczniom przez Fundację Liceów Handlowo – Kupieckich
  w Bydgoszczy

 

7 beata-pawlinaBEATA PAWLINA 2001/2002
2002/2003
Liceum Handlowe Maria Pływacz 4,75
4,75
 • 2003r. – wyróżnienie w  eliminacjach okręgowych
  VIII Turnieju Wiedzy
  i Umiejętności Handlowo-Menadżerskich
 • wyróżnienie w etapie rejonowym
  IV Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „Euklides”
 • Reprezentantka  szkoły w: Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur 2003”
  oraz konkursie
  „Zostań negocjatorem”
 • Uzyskała oceny celujące z matematyki i praktyki zawodowej.
8 ewelina-baraniakEWELINA BARANIAK 2003/ 2004 Liceum Ekonomiczne Krystyna Pisarska 5,08
 • Uhonorowana  medalem
  Primus Inter Pares przyznawanym najlepszym uczniom  przez Fundację Liceów Handlowo – Kupieckich
  w Bydgoszczy
9 anna-zylakANNA ZYLAK 2003/2004 Liceum Techniczne Maria Sulej 4,83
 • Wyróżnienie
  w eliminacjach rejonowych III edycji Konkursu Matematycznego „Euklides”,
 • Udział w  eliminacjach rejonowych IV edycji Konkursu Matematycznego „Euklides”,
 • Udział w szkolnym etapie konkursu „Zostań negocjatorem”
 • Uhonorowana  medalem
  Primus Inter Pares przyznawanym najlepszym uczniom  przez Fundację Liceów Handlowo – Kupieckich w Bydgoszczy
10 agnieszka-chmieleckaAGNIESZKA CHMIELECKA 2003/2004
2004/2005
Liceum Handlowe Wanda Poleska 4,82
4,8
 • Reprezentantka szkoły w eliminacjach okręgowych XVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 • Uczestniczka zawodów okręgowych Turnieju Wiedzy Handlowo
  – Menedżerskiej
  w r. szk. 2004/2005
 11 magdalena-nowackaMAGDALENA NOWACKA 2004/2005 Liceum Ekonomiczne Maria Pisarska 5,0
 •  Zaangażowana
  w życie klasy, szkoły
  i środowiska lokalnego
 12 olga-gradOLGA GRAD 2005/2006 Liceum Profilowane Zygmunt Pietrzykowski
Magdalena
Trzeciak – Jóźwiak
4,75
 • Reprezentantka szkoły  w Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej
 • Uczestniczka Konkursu literackiego: „Sierpień’80 w życiu mojej rodziny i historii Polski ” oraz w Ogólnopolskim Konkursie „Projekt znaczka pocztowego upamiętniającego XXV rocznicę porozumień sierpniowych”
 • Zaangażowanie
  w organizację imprez szkolnych propagujących wiedzę o Francji (Dni języków obcych)
 13 justyna-szadkowskaJUSTYNA SZADKOWSKA 2005/2006 Technikum Ekonomiczne Dorota Chojnacka 4,79
 • Finalistka X Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menadżerskich
 • Reprezentantka szkoły w II etapie XIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 14 anna-szczodrowskaANNA SZCZODROWSKA 2006/2007
2007/2008
Liceum Profilowane Karolina Zduńczyk
Maria Sulej
4,78
 • Wyróżniona
  w Rejonowym Konkursie Plastycznym „Bliżej siebie – dalej
  od narkotyków”
 • Wyróżniona
  w Konkursie Ekologicznym „Człowiek niszczy
  czy chroni środowisko?”
 • Nagrodzona kategorią C w Konkursie Języka Angielskiego FOX2006
 • Uczestniczka II etapu
  V Międzypowiatoweg Konkursu Wiedzy
  o Francji
  w r. szk. 2006/2007
 • I m. w III edycji Konkursu Plastycznego „Świat
  w kolorach:
  Drzewa zakwitły
  na wiosnę”
  w r. szk. 2007/2008
 15 krzysztof-kazmierczakKRZYSZTOF KAŹMIERCZAK 2006/2007 Technikum Ekonomiczne Oliwia Falborska 4,89
 • Reprezentant  szkoły
  w etapie okręgowym  X  i XII Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menadżerskich
 • Wyróżniony w etapie rejonowym Konkursu Matematycznego „Euklides”
  w r. szk. 2005/2006
 • III m. na etapie powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”
  w r. szk. 2005/2006                   oraz I miejsce w roku 2006/2007
 • Uczestnik eliminacji wojewódzkich Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”
  w r. szk. 2006/2007
 • Reprezentant szkoły   w zawodach rejonowych Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”
  w r. szk. 2005/2006
 • Finalista VII Olimpiady Wiedzy  o Regionie
  i Przedsiębiorczości
  w r. szk. 2006/2007
 • IV miejsce drużynowo (z Krzysztofem Wiśniewskim
  i Michałem Gołębiewskim)
  w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej
  „Moje finanse – z klasy do kasy”
 16 sylwia-bielickaSYLWIA BIELICKA 2007/2008 Technikum Ekonomiczne Krystyna Pisarska
Grzegorz Jaskułowski
4,77
 • Finalistka VIII Olimpiady Wiedzy
  o Regionie
  i Przedsiębiorczości
  (otrzymała indeks Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku zarządzanie
  i marketing)
 • Wyróżniona
  w Konkursie plastycznym KDK
  na kartkę świąteczną
  z wizerunkiem anioła
 17 karolina-plocienniczakKAROLINA PŁÓCIENNICZAK 2008/2009 Technikum Ekonomiczne Dorota Chojnacka 4,92
 • Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Tęcza”
  w r. szk. 2007/2008
 • Uczestniczka
  XII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej na etapie diecezjalnym
  w r. szk. 2008/2009
 • Uczestniczka
  VI Konkursu na małą formę dziennikarską organizowanego
  przez Stowarzyszenie „Środek” w Kutnie
 • W 2010 r. uhonorowana medalem
  Primus Inter Pares
  przyznawanym najlepszym uczniom  przez Fundację Liceów Handlowo – Kupieckich w Bydgoszczy
 • Pełniła zaszczytną funkcję w poczcie sztandarowym szkoły
 18 dawid-cichockiDAWID CICHOCKI 2008/2009 Liceum Profilowane Mariusz Kozarski 4,93
 • Uczestnik Olimpiady Teologii Katolickiej: „Człowiek drogą Kościoła” na etapie diecezjalnym
  w r. szk. 2007/2008
 19 justyna-wojciechowskaJUSTYNA WOJCIECHOWSKA 2009/2010 Technikum Ekonomiczne Katarzyna Kopańska-Zimna 5,0
 • Uczestniczka  projektu „ Life skills  – Trening Umiejętności Społecznych”
 20 andrzej-stolinskiANDRZEJ STOLIŃSKI 2010/2011 Technikum Ekonomiczne Katarzyna Kopańska – Zimna 5,0
 • Uczestnik II etapu Olimpiady Wiedzy
  o Regionie
  i Przedsiębiorczości
 • Reprezentant szkoły na etapie rejonowym Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 • Uczestnik etapu rejonowego Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo    -Menedżerskich
 • Uczestnik etapu rejonowego konkursu matematycznego „Euklides”
 • Uczestnik  konkursów historycznych „Kazimierz Wielki
  i jego czasy”
  oraz „Losy żołnierza
  i oręża polskiego”
  na  etapach rejonowych
 •  Uczestnik projektu
  „Life skills  – Trening Umiejętności Społecznych”
 • Pełnił zaszczytną funkcję chorążego pocztu sztandarowego szkoły
 • Uhonorowany medalem
  Primus Inter Pares
  przyznawanym najlepszym uczniom  przez Fundację Liceów Handlowo – Kupieckich w Bydgoszczy
 21 gracjan-wisniewskiGRACJAN WIŚNIEWSKI 2010/2011 Liceum Profilowane Barbara Jóźwiak 4,79
 • Uczestnik projektu
  „Life skills – Trening Umiejętności Społecznych”
 • finalista szkolnego Konkursu wiedzy
  o patronie – Władysławie Grabskim w r. szk. 2008/2009
 • Uczestnik Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem:  „ Młodzież zapobiega pożarom”
  w r. szk. 2008/2009 oraz zdobywca
  IV m-ca w roku 2009/2010
 • III m-ce w konkursie
  „Wrzesień 1939 roku we wspomnieniach mieszkańców ziemi kutnowskiej”
 • Wyróżniony na etapie wojewódzkim konkursu „Od Jałty
  do Gdańska – 30 lat Solidarności”
 22 marta-kubiakMARTA KUBIAK 2011/2012 Technikum Ekonomiczne Iwona Smolińska  4,82
 • Pełni zaszczytną funkcję w poczcie sztandarowym szkoły
 23 marta-kubiakANETA SADOWSKA 2012/2013 Technikum Handlowe Mirosława Pietrzykowska  5,02
 • pełniła zaszczytną funkcję w poczcie sztandarowym szkoły
 • udział w  XXV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej
 • laureatka konkursu literackiego „Mnie ta ziemia od innych droższa” zorganizowanego w ramach Roku Jubileuszowego
 • zwyciężczyni Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego
 • praca w wolontariacie
 24 marta-kubiakEDYTA JĘDRZEJCZAK 2013/2014 Technikum obsługi turystycznej Joanna Maruszewska

/zastępstwo Aleksandra Szymańska

 5,00
 • pełniła zaszczytną funkcję w poczcie sztandarowym szkoły
 • pełniła zaszczytną funkcję w poczcie sztandarowym szkoły
 • reprezentantka szkoły w diecezjalnym finale Olimpiady Teologii Katolickiej w Łowiczu
 • zajęła I miejsce w konkursie na plakat promujący wolontariat w Kutnie
 • zwyciężczyni konkursu krajoznawczego „Z tradycja różaną w przeszłość” z cyklu „Śladami
 • historii zabytków Kutna”
 • zajęła III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Beskidzka 5”
 • wyróżniona w XVI Przeglądzie Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych
 • zajęła I miejsce w szkolnym etapie konkursu „Alchemik”
 • wyróżniona w szkolnym konkursie plastycznym zorganizowanym z okazji VIII Święta Szkoły na znaczek pocztowy z Władysławem Grabskim
 25 marta-kubiakMARTA MATUSIAK 2013/2014 Liceum Profilowane Renata Kubicka 4,88
 • reprezentowała szkołę w zawodach sportowych w piłkę ręczną i piłkę siatkową
Galeria zdjęć
img_2984-mini-900 0022-malwina-wodka 1979-zakonczenie-roku-dyrektor-szkoly-przypina-zlota-tarcze-marioli-cichacz 1985-04-20-kl-i-a

Fatal error: Uncaught exception 'wfWAFStorageFileException' with message 'Unable to save temporary file for atomic writing.' in /wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php:34 Stack trace: #0 /wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php(658): wfWAFStorageFile::atomicFilePutContents('//wp-content/wf...', '<?php exit('Acc...') #1 [internal function]: wfWAFStorageFile->saveConfig('livewaf') #2 {main} thrown in /wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 34