Recytatorskie

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA,OSIĄGNIĘCIE: NAZWA KONKURSU: OPIEKUN:

1998

 

Anna Kurzawa– I miejsce Konkurs Recytatorski Klubu Szkół Aktywnych: „Kobiety piszą nie tylko o miłości…” Dorota Chojnacka

2000/2001

 

Ewelina Michalak – III miejsce Konkurs Recytatorski „Dzieje mojej małej ojczyzny” Anna Janiak
Anna Kurzawa – II miejsce i srebrny medalAndrzej Bińkowski – III miejsce i brązowy medal V edycja Konkursu Recytatorskiego Klubu Szkół Aktywnych: „Między patosem a groteską”Bydgoszcz, 07.04.2001 Anna Janiak
Katarzyna Engel – II miejsca  Regionalny Konkurs Recytatorski „Poezja polskich noblistów”  Gostynin Anna Janiak
Anna Kurzawa:I miejsce w eliminacjach powiatowych,

nagroda w eliminacjach rejonowych;

wyróżnienie w etapie wojewódzkim

XLVI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Anna Janiak
Andrzej Bińkowski
i Agnieszka Urbańska – wyróżnienia
XLVI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski- eliminacje powiatowe Anna Janiak

2001/2002

 

Agnieszka Kulesza z kl. III BLT– II miejsce w eliminacjach powiatowych, nagroda w eliminacjach rejonowych i udział w eliminacjach wojewódzkich

Katarzyna Engel  z kl. III BLT – wyróżnienie w eliminacjach powiatowych,

Izabela Sławińska z kl. III BLE i Katarzyna Kowalik z kl. IV LH – reprezentowały szkołę

Agnieszka Kulesza – zdobyła nagrodę
w eliminacjach rejonowych i brała udział w konkursie wojewódzkim

XLVII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Anna Janiak
Katarzyna Engel, Katarzyna Kowalik, Agnieszka Kulesza, Izabela SławińskaReprezentowały szkołę

 

V edycja Konkursu Recytatorskiego Klubu Szkół Aktywnych/ Fundacji Liceów Handlowo- Kupieckich: „Literatura zwierciadłem współczesności”Bydgoszcz, 23.03.2002 Anna Janiak
Izabela Sławińska  – III miejsca i brązowy medalKatarzyna Engel

Katarzyna Kowalik

Agnieszka Kulesza

– reprezentowały szkołę

VII edycja Konkursu Recytatorskiego Klubu Szkół Aktywnych :„Bohaterowie Wspólnej Europy”

Bydgoszcz, 07. 12.2002

Anna Janiak

2002/2003

 

Sylwia Sochacka z kl. I TE,Paweł Znyk z kl. I TE – wyróżnienia Konkurs Recytatorski zorganizowany przez KDK w Kutnie Anna Janiak
Agnieszka Kulesza – wyróżnienie VIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Fundacji Liceów Handlowo– Kupieckich „Wędrówką życie jest człowieka”.

Bydgoszcz, 06.12.2003

Anna Janiak
Katarzyna Engel, Agnieszka Kulesza, Izabela Sławińska- wyróżnienia w eliminacjach powiatowych XLVIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 

Kutno, 28.02.2003

Anna Janiak

2003/2004

 

Katarzyna Karpiak– reprezentowała szkołę VI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Gałczyński,jakiego nie znamy” Dorota Chojnacka

2004/2005

 

Małgorzata Marciniak kl. V BLE– III miejsce

Katarzyna Karpiak z kl. III TE

– IV miejsce,

Wioleta Majtczak z II LPs i Sylwia Sochacka z III TE –  wyróżnienia

50 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski- eliminacje powiatowe 

 

Kutno, 04.03.2005

Anna Janiak
Małgorzata Marciniak z kl. V BLE – reprezentowała szkołę w etapie rejonowym 50. Ogólnopolski Konkurs RecytatorskiSkierniewice, 05.04. 2005  Anna Janiak
Wioletta Majtczak kl. II LPs– nagrodaw eliminacjach półfinałowych
i udział w finale wojewódzkim
VIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski                                „Od Kochanowskiegodo Szymborskiej”

Łódź, 20.05.2005

Anna Janiak

2005/2006

 

Wioletta Majtczak kl. II LPs,Katarzyna Karpiak z kl. III TE

– udział

IX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Fundacji Liceów Handlowo                       -Kupieckich „Zderzenia              i kontrasty. Kultura masowa i elitarna”Bydgoszcz, 04.06.2005  Anna Janiak
Ewelina Krzewicka z kl. II LPea– III miejsce

Kamil Chmielewski z kl. II B LPzi i Dawid Król z IA LPz
Agata Bąkowska z kl. III TE– wyróżnienia

51. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski- eliminacje powiatowe  Dorota ChojnackaAnna Janiak

Katarzyna Kopańska- Zimna

2006/2007

 

W kategorii recytacja:Eelina Krzewicka z kl. III Lpe-a

oraz Małgorzata Milewska z kl. II A LPz

–  III miejsce w etapie wojewódzkim

i reprezentowały szkołę  w etapie ogólnopolskim;

Dawid Król z kl. II A LPz – wyróżnienie.

W kategorii poezja śpiewana:

Andrzej Lewandowski  z kl. II Lpe-a –

I miejsce w etapie wojewódzkim,

Adrianna Kaźmierczak i  Monika Arent z kl. II Lpe-a

– II miejsce w etapie wojewódzkim

Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej i Poezji Śpiewanej z okazji Narodowego Święta Niepodległości.  Anna Janiak 

 

Dorota Chojnacka

Małgorzata Milewska A LPz– II miejsce,

Ewelina Krzewicka  kl. II Lpe-a

– III miejsce,

Dawid Król  kl. I A LPz

i Wioleta Majtczak z kl. III LPs

– wyróżnienia

X Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Lata dwudzieste, lata trzydzieste” Fundacji Liceów Handlowo – Kupieckich. 

Bydgoszcz, 06.05.2006

Dorota ChojnackaAnna Janiak

 

 

Małgorzata Milewska
i Dawid Król z kl. II A LPz  – wyróżnienia w turnieju recytatorskimAdranna Kaźmierczak
i Andrzej Lewandowski

– wyróżnienia w turnieju poezji śpiewanej

52. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe Dorota ChojnackaAnna Janiak
Andrzej Lewandowski z kl. II Lpe-a- III miejscew etapie ogólnopolskim (solista)

Monika Arent i Adrianna Kaźmierczak z kl. II Lpe

– III miejsce w etapie ogólnopolskim (duet)

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej i Poezji Śpiewanej z okazji Narodowego Święta NiepodległościPoznań 2006 Anna Janiak 

2008/2009

 

Justyna Szustowska z I A TE,Jakub Kita z kl. III B LP   Artur Ignaczak
z kl. I TI – zajęli II miejsce

w kategorii poezji śpiewanej

Axel Kurowski  z kl. I TI

– II miejsce w turnieju recytatorskim

W finale ogólnopolskim w Poznaniu szkołę reprezentowali Justyna Szustowska i Jakub Kita

III Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Wierszy Patriotycznych i Poezji Śpiewanej o tematyce patriotycznej z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Anna Janiak 

 

Axel Kurowskiz kl. I TI-  III miejsce w eliminacjach powiatowych,

Justyna Szustowskaz kl. I A TE

i Tomasz Wichrowskiz kl. II B TE

– wyróżnienia

54. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. Anna JaniakDorota Chojnacka
Axel Kurowski z kl. I TI – II miejsce, Justyna Szustowska z kl. I A TE- III miejsce Powiatowy Konkurs Recytatorski pod hasłem „Oblicza wojny” Anna JaniakDorota Chojnacka

2009/2010

 

Axel Kurowski z kl. I TI– II miejsce

Justyna Szustowska z kl. I A TE

– II miejsce

Powiatowy Konkurs Recytatorski: „Oblicza Wojny”. Anna JaniakDorota Chojnacka
Mateusz Walczak z kl. III TH-  I miejsce  w województwie reprezentant szkoły  w Finale Ogólnopolskim w Poznaniu. IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego LOK Wierszy i Pieśni
o tematyce patriotycznejz okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Dorota Chojnacka
Axel Kurowski z kl. II TI – I miejsce w eliminacjach powiatowych, nagroda główna w etapie rejonowym, udział w eliminacjach wojewódzkich, Wyróżnienia w eliminacjach powiatowych:Konrad Otoliński z kl. I A TI,

Przemysław Piwiński z kl. I A TI, Mateusz Walczak z kl. III TH

55. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski.  Anna JaniakDorota Chojnacka
Janusz Łukomski z kl. II TI – I miejsce,Axel Kurowski z kl. II TI  –  II miejsce

Wyróżnienia:
Mateusz Walczak

z kl. III TH

Jakub Jaszczak

z kl. I B TI

II Powiatowy Konkurs Recytatorski„Oblicza wojny”  Anna JaniakDorota Chojnacka

Katarzyna Kopańska-Zimna

Janusz Łukomski z kl. II TI –I miejsce

Jakub Jaszczak z kl. I B TI – III miejsce Axel Kurowski z kl. II TI – wyróżnienie

III Międzyszkolny Konkurs Poezji Patriotycznej „Warto pamiętać” Anna JaniakKatarzyna Kopańska-Zimna

2010/1011

 

Axel Kurowski z kl. III TI- I miejsce w eliminacjach powiatowych, nagroda w etapie rejonowym, udział  w etapie wojewódzkim,

Konrad Otoliński z kl. II A TI

– II miejsce w eliminacjach powiatowych, wyróżnienie w etapie rejonowym,

Janusz Łukomski z kl. III TI
i Mateusz Walczak z kl. IV TH

–III miejsce w eliminacjach powiatowych ,

Jakub Jaszczak z II B TI wyróżnienie w  turnieju „Wywiedzione ze słowa”- eliminacje powiatowe

56. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski  Anna JaniakDorota Chojnacka

Katarzyna Kopańska-Zimna

Axel Kurowski z kl. III TI – II miejsce,Mateusz Walczak z kl. IV TH

– III miejsce,

Jakub Jaszczak z kl. II B TI – V miejsce

V Wojewódzki Konkurs Recytatorski Wierszy
i Pieśni o tematyce patriotycznej
Anna JaniakDorota Chojnacka

Katarzyna Kopańska-Zimna

Axel Kurowski z kl. III TI i Konrad Otoliński z kl. II A TI – dwie pierwsze nagrodyJakub Jaszczak kl. II BTI

– III miejsce

Konkurs Recytatorski „Oblicza wojny” Anna JaniakDorota Chojnacka

Katarzyna Kopańska-Zimna

Janusz Łukomski z kl. III TI– II miejsce

Jakub Jaszczak z kl. II BTI – III miejsce w finale

Ewelina Piórkowska z kl. I TOR udział

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski poezji Czesława Miłosza (KO w Łodzi) Anna JaniakKatarzyna Kopańska-Zimna Dorota

Chojnacka

Janusz Łukomski z kl. III TI – II miejsce,Axel Kurowski z kl. III TI – III miejsce

Mateusz Walczak z kl. IV TH –wyróżnienie

Klaudia Fuss z kl. I LP s, Jakub Jaszczak z kl. II B TI i Martyna Kaczmarek

z kl. I TOR

– reprezentowali szkołę w konkursie

Konkurs „Jak  zaczyna się miasto” Anna JaniakDorota Chojnacka

Katarzyna Kopańska-Zimna

2011/2012

 

Konrad Otoliński z kl. III ATI– I miejsce

Axel Kurowski z kl. IV TI – II miejsce

Konkurs „ Jak zaczyna się miasto” Anna JaniakDorota Chojnacka
Turniej poezji:Ewelina Salamon z kl. III TE –
I miejsce

Konrad Otoliński z kl. III ATI

– II miejsce

Turniej piosenki:

Justyna Szustowska z kl. IV A TE

– III miejsce

I miejsce dla szkoły

Wojewódzki Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej LOK Anna JaniakDorota Chojnacka

Katarzyna Kopańska-Zimna


ROK 2012/2013

 

1. Konkurs Recytatorski LOK Wierszy i Pieśni o tematyce patriotycznej: turniej wojewódzki w Radomsku:

II miejsce w kategorii recytacja – Konrad Otoliński z kl. IV A TI,

za wiersz „Wilki” Zbigniewa Herberta;

III miejsce w kategorii pieśni patriotycznej – Małgorzata Banasiak z kl. I TE i Jakub Jaszczak z kl. IV B TI za wykonanie utworu „Wolność” Marka Grechuty. Opiekunowie: Dorota Chojnacka, Anna Janiak, Katarzyna Kopańska-Zimna.

2. III Powiatowy Konkurs Recytatorski „Jak zaczyna się miasto?”:

II miejsce ex aequo – Edyta Królikowska z kl. II TOR i Konrad Otoliński z kl. IV A TI;

wyróżnienie – Jakub Jaszczak z kl. IV B TI.

Opiekunowie: Dorota Chojnacka i Katarzyna Kopańska-Zimna.

3. 58. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski: etap powiatowy miał formę trzech odrębnych turniejów: recytatorskiego, wywiedzione ze słowa oraz piosenki. nagrody zdobyli:

II miejsce – Małgorzata Banasiak z kl. I TE, która zaśpiewała dwie piosenki „Jaka róża taki cierń” z repertuaru Edyty Geppert i „Człowieczy los” Anny German;

III miejsce – Konrad Otoliński z kl. IV A TI za recytację utworów „Jakie wielkie słońce” Janusza Krasińskiego oraz „Ogród Luizy” Andrzeja Bursy;

wyróżnienie – Edyta Królikowska z kl. II TOR, która zaprezentowała wiersz „Samotność” Anny Świrszczyńskiej i fragment „Cudzoziemki” Marii Kuncewiczowej. Ponadto w eliminacjach wzięły udział: Sandra Domrzał z kl. I TOT, Justyna Strzelecka z kl. I TE, Natalia Rybka z kl. II TOT oraz Ewelina Salamon z kl. IV TE. Opiekunowie: Anna Janiak, Dorota Chojnacka, Agnieszka Sędkowska, Katarzyna Kopańska-Zimna.

4. Powiatowy Konkurs Recytatorski „Oblicza wojny”:

II miejsce – Edyta Królikowska z kl. II TOR za recytację utworu „Mogiła nieznanego mieszkańca Warszawy” Antoniego Słonimskiego. Opiekun: Dorota Chojnacka.

5. I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Rosyjskiej:

III miejsce – Aleksandra Sobczyk z kl. I TOT.

Opiekun: Mirosława Pietrzykowska.

 

Galeria zdjęć
img_3124-mini-900 img_3262-mini-900 dzien-edukacji-narodowej-program-artystyczny3 1996-97