Typy szkół

TYPY SZKÓŁ I KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 1. gimnazjum kupieckie
 2. gimnazjum handlowe
 3. liceum administracyjne
 4. technikum handlowe
 5. liceum handlowe
 6. liceum ekonomiczne:
  • bankowość
  • ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
  • ekonomika i organizacja przedsiębiorstw handlowych
  • finanse i rachunkowość
  • rachunkowość i rynek rolny
  • ekonomika i rachunkowość rolna
  • wiejski obrót towarowy
 7. liceum ogólnokształcące
 8. liceum zawodowe:
  • sprzedawca magazynier
  • pracownik administracyjno –  biurowy
 9. liceum techniczne:
  • profil ekonomiczno – administracyjny
  • profil społeczno – socjalny
 10. liceum profilowane:
  • zarządzanie informacją
  • socjalny
  • ekonomiczno – administracyjny
 11. technikum kształcące w zawodach:
  • technik ekonomista
  • technik handlowiec
  • technik informatyk
  • technik organizacji reklamy
  • technik obsługi ruchu turystycznego
  • technik logistyk
 12. zasadnicza szkoła zawodowa:
  • sprzedawca
  • kucharz
 13. policealne studium ekonomiczne

 

 

 

 

Galeria zdjęć
img_2780-mini-900 img_3345-mini-900 1973-6b dzien-edukacji-narodowej-program-artystyczny4