Jubileusz 80-lecia powstania szkoły

jubileusz80

Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego to szkoła z tradycjami. Jej początki sięgają 1932 roku, kiedy to w domu Braci Wyganowskich, a wkrótce na ulicy Lelewela zaczęły odbywać się zajęcia szkolne. Zmieniała się rzeczywistość i nazwy szkoły: „Handlówka”, CRS, „Ekonomik”, „Grabski”.

Jednak bez względu na nazwy od 80 lat jest niemym świadkiem historii pisanej przez Nas wszystkich: uczniów, nauczycieli, pracowników administracji, rodziców.

Rocznica istnienia szkoły to doskonała okazja do podsumowań, które znalazły odzwierciedlenie w monografii wydanej z okazji rocznicy. Nosi ona tytuł „Okruchy pamięci”.

„Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina”. Taka myśl zapewne towarzyszyła wszystkim, którzy przybyli na uroczystość Jubileuszu 80-lecia powstania naszej szkoły.

Poranną mszę świętą w intencji uczniów, nauczycieli i  absolwentów  odprawił ksiądz biskup Józef Zawitkowski, który w swoim kazaniu, nazywając szkołę „Alma Mater”, podkreślał wartości, których ona strzeże. Liturgię celebrowali także księża: Stanisław Pisarek  – dziekan Parafii św. Wawrzyńca i absolwenci –  Roch Walczak i Mirosław Jagiełło.

Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy obchodów  przeszli ulicą Królewską  do Kutnowskiego Domu Kultury, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości. Rozpoczęła ją mądra i poruszająca „Pieśń o Władysławie Grabskim” w wykonaniu chóru pod kierunkiem pani Joanny Rzymkowskiej.

Swoją obecnością zaszczycili nas wyjątkowi goście:

  • Pani Małgorzata Kidawa-Błońska poseł na Sejm RP, prawnuczka patrona szkoły Władysława Grabskiego,
  • Pan Maciej Grabski, profesor PAN, wnuk Władysława Grabskiego,
  • Pan Piotr Bartosiak naczelnik Wydziału Inicjatyw Europejskich w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w MEN,
  • Pan Konrad Czyżyński – Łódzki Wicekurator Oświaty,
  • Pani Mirosława Gal-Grabowska – Starosta Kutnowski,
  • Pan Mirosław Ruciński – członek Zarządu Powiatu w Kutnie,
  • Pan Wojciech Banasiak – dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,
  • Pani Małgorzata Brzezińska – konsul honorowy Wielkiej Brytanii.

Poseł RP pani Małgorzata Kidawa-Błońska – prawnuczka patrona.

Profesor Polskiej Akademii Nauk pan Maciej Grabski – wnuk patrona.

 

Poseł RP pani Małgorzata Kidawa-Błońska i profesor Polskiej Akademii Nauk pan Maciej Grabski

W pierwszym rzędzie od lewej: wicekurator Konrad Czyżyński, posłanka Małgorzata Kidawa-Błońska, profesor Maciej Grabski, Ekscelencja Ks. Biskup Józef Zawitkowski, Prałat Ks. Dziekan Stanisław Pisarek, prezydent Zbigniew Burzyński, dyrektor Zofia Falborska, naczelnik Piotr Bartosiak, konsul honorowy Małgorzata Brzezińska

Profesor Polskiej Akademii Nauk pan Maciej Grabski

Pan Piotr Bartosiak naczelnik Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w MEN

Pan Konrad Czyżyński – Łódzki Wicekurator Oświaty

Od lewej: pan Mirosław Ruciński – Członek Zarządu Powiatu w Kutnie, pani dyrektor Zofia Falborska,
pani Mirosława Gal-Grabowska – Starosta Kutnowski

Prezydent Miasta Kutno pan Zbigniew Burzyński

Od lewej: pan Jan Wawrzyniak wicedyrektor Zespołu Szkół CKU im. S. Batorego w Koninie, pani Zofia Falborska – dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 i pani Maria Schulz – prezes Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych

Pani dyrektor Zofia Falborska i pan Zygmunt Grzesiak prezes Fundacji Liceów Handlowo-Kupieckich w Bydgoszczy.

Pani Elżbieta Sękowska – dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Wł. Grabskiego w Lublinie wraz z przedstawicielami Klubu Szkół Władysława Grabskiego.

Pani Elżbieta Gonciarz z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Pani dyrektor Zofia Falborska i Barbara Nowacka – dyrektor II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie.

Pani dyrektor Zofia Falborska i pani Kamila Niewiadomska – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi.

W przemówieniu pani dyrektor Zofia Falborska przypomniała historię szkoły: od resortowej handlówki, przez szkołę spółdzielczą po wiodący w powiecie kutnowskim zespół szkół, który: „wykorzystuje doświadczenia z przyszłości dla teraźniejszości z myślą o przyszłości”. Porównała szkołę do dumnego drzewa, które wyrosło z „wątłego szczepu wsadzonego w glebę w 1932 przez Chrześcijański Związek Kupiectwa Polskiego”. Drzewo wydało owoce – dziś jest nowoczesną placówką kształcącą w wielu potrzebnych na rynku pracy zawodach i  głęboko wrosła w pejzaż miasta i regionu. „Czas mija, a drzewo stoi, obejmując swoimi konarami przeszłość i przyszłość”- podkreśliła pani Dyrektor.

Głos zabrali także goście, a wśród nich: pani poseł Małgorzata Kidawa-Błońska, pan profesor Maciej Grabski, wicekurator oświaty pan Konrad Czyżyński, pani Maria Schulz – prezes Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych, pan naczelnik Piotr Bartosiak, pani starosta Mirosława Gal-Grabowska. Podkreślili oni wagę kształcenia zawodowego w dzisiejszych realiach oraz życzyli dalszych sukcesów uczniom i nauczycielom.

Jubileusz 80-lecia szkoły świętowaliśmy w październiku, który od lat niezmiennie kojarzony jest ze Świętem Edukacji Narodowej. W tym dniu wyróżnia się tych, którzy w pełni świadomi spoczywających na nich obowiązków kształtują młode charaktery, wskazują drogi, uczą i wychowują. Wicekurator Konrad Czyżyński wręczył Medal Komisji Edukacji Narodowej pani Ewie Kowalik, natomiast panie: dyrektor Zofia Falborska, wicedyrektor Henryka Engel i Barbara Kaźmierczak-Nowak otrzymały nagrody z rąk starosty kutnowskiej pani Mirosławy Gal-Grabowskiej.

Część oficjalną uroczystości poprowadzili absolwenci: Karolina Płócienniczak i Janusz Łukomski.

Program artystyczny był wzruszającą  poetycko-muzyczną podróżą w przeszłość. Uczniowie odczytali fragmenty wspomnień  i zaśpiewali nastrojowe piosenki, które poprowadziły zebranych ku temu, co minione, a jednak wciąż żywe, wspólne wszystkim absolwentom i pracownikom szkoły – ku wspomnieniom.

Uczestnicy uroczystości w Kutnowskim Domu Kultury  udali się do szkoły na spotkania z dawno niewidzianymi przyjaciółmi i nauczycielami. Towarzyszyły im  radość i wzruszenie oraz przeświadczenie, że znów, choć na chwilę, udało się zatrzymać czas.

 

Galeria zdjęć

Koncert w Panstwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Kutnie

Msza św. w Kościele Św. Wawrzyńca w Kutnie

Przemarsz do Kutnowkiego Domu Kultury

Uroczystość jubileuszowa w Kutnowskim Domu Kultury

Spotkania klasowe w szkole

Comments are closed.

Galeria zdjęć
1973-widok-na-internat 1973-25 1979-dzien-nauczyciela 1995-v-10-matura-5