„Kiedy myślimy o kimś zostając bez niego…”

W ostatnich dniach stycznia  pożegnaliśmy zmarłych – Pana dyrektora Jana Firka i Panią Wandę Poleską – wspaniałych pedagogów, zasłużonych nauczycieli, którzy swoje życie zawodowe związali z naszą szkołą, przez lata, jak powiedział jeden z absolwentów, rzeźbili serca i umysły kolejnych roczników uczniów.

Jan Firek (dyrektor szkoły w l. 1986 – 1991) – nauczyciel matematyki, wychowawca wielu pokoleń młodzieży.
Od 1963 r. był wicedyrektorem ds. wydziału zaocznego. W czasie sprawowania przez niego funkcji dyrektora placówka po raz kolejny zmieniła swoją nazwę na Zespół Szkół Nr 3, przestała być szkołą spółdzielczą i stała się szkołą Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pan Dyrektor wprowadził nowe kierunki kształcenia w Liceum Ekonomicznym. Tak wspomina Pana Dyrektora jego następca, p. Zygmunt Pietrzykowski:

Z Panem profesorem Firkiem los zetknął mnie dwukrotnie. Najpierw, gdy uczył mnie matematyki w I LO im. J. H. Dąbrowskiego. Ponownie  spotkałem go w naszej szkole już jako kolegę – w pracy. Współpracowałem
z Panem dyrektorem Firkiem jako działacz związkowy. Był osobą bardzo skromną. Okazał mi wiele życzliwości. Bardzo mi pomógł, udzielając rzeczowych, przyjacielskich rad, kiedy byłem dyrektorem szkoły. Potrafiliśmy wówczas godzinami wędrować po ulicach naszego miasta, rozmawiając.

Pani Wanda Poleska (1976 – 2013) – nauczycielka przedmiotów zawodowych: towaroznawstwa, ekonomiki i organizacji handlu, ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw, ekonomiki i organizacji sprzedaży, arytmetyki gospodarczej, statystyki, kultury zawodu, technologii i towaroznawstwa, marketingu, operacji bankowych, ekonomiki produkcji roślinnej, ekonomik produkcji zwierzęcej, biurowości i korespondencji; wychowawczyni w szkole i internacie, opiekunka Spółdzielni Uczniowskiej.

Pożegnanie pana dyrektora Jana Firka.

Wspomnienie o pani Wandzie Poleskiej.

Comments are closed.

Galeria zdjęć
1973-widok-na-internat 1973-25 1979-dzien-nauczyciela 1995-v-10-matura-5