„Istota wspomnień polega na tym, że nic nie przemija…”

 15 czerwca, po raz trzeci w kawiarence wspomnień w ramach obchodów 80-lecia Jubileuszu szkoły, spotkali się absolwenci, byli i obecni nauczyciele, pracownicy administracji, uczniowie. Swoją obecnością zaszczycili nas ludzie, którzy tworzyli karty historii „Handlówki”, „CRS-u”, „Ekonomika” i „Grabskiego”. Chociaż zmieniały się nazwy szkoły, nie zmieniła się atmosfera życzliwości i sympatii, która zawsze towarzyszyła w niej nauczycielom i uczniom. W sentymentalną podróż do przeszłości zabrali nas wyjątkowi goście: wicedyrektor Krystyna Jarecka, p. Stanisława Fangrat, p. Barbara Kierszka, p. Janina Strojecka,
p. Krystyna Pisarska, p. Janina Karpińska p. Maria Wawrzyńczak, p. Janina From, p. Lechoslaw Kubiak, p.Ryszard Durbajłło,
p. Zygmunt Pietrzykowski oraz Absolwenci różnych roczników.

Każdy z uczestników Kawiarenki wspomnień pamięta tę szkołę inaczej. Dla jednych łączy  się ona z niełatwymi początkami pracy zawodowej, dla innych z pierwszą miłością, uniesieniami młodości, przyjaźniami – często na całe życie. Słowo szkoła przywołuje w pamięci obrazy ludzi, miejsc, zdarzeń, które – choć minęły – wciąż trwają i mają, dzięki takim spotkaniom, wpływ na przyszłe pokolenia, budują tożsamość tego miejsca. Mijają dni, tygodnie i lata, jednak my odnajdujemy w swych myślach sylwetki przyjaciół, współpracowników, z którymi los związał nas na zawsze doświadczeniami nauki i pracy. Wspominaliśmy dyrektora Franciszka Miksę – człowieka skromnego, szczerze oddanego młodzieży, panią Annę Stańczyk – nauczycielkę niezwykle uczynną i życzliwą, panią Ewę Gruzę bardzo wymagającą, ale uwielbianą przez młodzież za mądrość i takt
w kontaktach z uczniami, dyrektora Czesława Falborskiego – profesora o wielkiej kulturze osobistej, wspaniałego wychowawcę wielu pokoleń młodzieży, pana Leona Muracha – odpowiedzialnego, koleżeńskiego, człowieka „z ułańską fantazją”, pasjonata gry w szachy i krzyżówek, dyrektorów: Henryka Kierszkę i Franciszka Miksę oraz wielu  innych wspaniałych pedagogów
i pracowników administracyjnych, którzy związali swe życie ze szkołą. Spotkaniu towarzyszyły niepowtarzalne emocje – splatały się ze sobą wzruszenie z radością, nostalgia z uśmiechem wywołanym zabawnymi anegdotami oraz poczucie międzypokoleniowej wspólnoty. Na spotkaniu obecni byli także  najmłodsi – uczniowie „Grabskiego i innych szkół ponadgimnazjalnych, w tym laureaci konkursu „Mnie ta ziemia od innych droższa” zorganizowanego w ramach Roku Jubileuszowego. Nagrody z rąk pani dyr. Zofii Falborskiej i pani wicedyrektor Anny Janiak odebrali: Magdalena Żabczyńska
z Zespołu Szkół nr 4 im. Zygmunta Balickiego, Jakub Kacprzak z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. dr. Antoniego Toczewskiego oraz Aneta Sadowska z Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego,  zapisując w ten sposób nowe karty
w historii naszej szkoły.

Było to ostatnie spotkanie w Kawiarence wspomnień. Dziękujemy wszystkim, którzy znaleźli czas i zechcieli podzielić się z nami wspomnieniami, których istota polega na tym, że przeszłość wciąż w nas żyje i mimo upływu czasu- nie przemija.

 

Comments are closed.

Galeria zdjęć
img_3153-mini-900 5-gadzinowska-aurelia-wycieczka-szkolna-do-gdyni-1935 1977-8-marca-program-artystyczny 1996-97-2-ep-mgr-k-pisarska