Dyrektorzy

Dyrektorzy szkoły

 

 

Henryk Miksa (1932- 1939) – pierwszy dyrektor szkoły, absolwent Wyższej Szkoły Handlowej
w Warszawie, porucznik artylerii. Był wielokrotnie odznaczany: w 1919 za wierną służbę w obronie Ziemi Cieszyńskiej, w 1920 za obronę Śląska, w 1924 otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi, a w 1933 Krzyż Niepodległości. Pan Dyrektor czynił starania do przekształcenie gimnazjum w liceum, rozwijał kształcenie wieczorowe poprzez organizację wieczorowych kursów handlowych. We wrześniu 1939 był uczestnikiem walk w obronie  Warszawy i dostał się  do niewoli. Przebywał w obozach jenieckich. Zmarł w 1943 r.
w oflagu Woldenberg i został pochowany na przyobozowym cmentarzu.

 

 

 

 

Stefania Kuczkowska – pełniła obowiązki dyrektora szkoły tuż po wyzwoleniu: od lutego do końca marca 1945 roku.

 

Jan Jaczynowski (1945 – 1952) – został powołany na stanowisko dyrektora 1 kwietnia 1945 r. uczestnik powstania warszawskiego.  Bardzo zasłużył się dla rozwoju placówki. Dzięki jego staraniom szkoła poszerzyła swoją ofertę edukacyjną. W roku szkolnym 1945/1946 szkoła zmieniła nazwę na Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum Handlowe i Liceum Administracyjne oraz otrzymała sztandar.

 

 

 

 

 

 

Franciszek Miksa (1952-1963) – w czasie jego kadencji szkoła została placówką resortową Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i otrzymała nazwę – Technikum Handlowe MHW. W dwa lata później placówka została przekazana Centrali Rolniczych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie, co wiązało się z ponowną zmianą nazwy w 1961 r.    na Zespół Szkół Zawodowych CRS. Pan dyrektor Henryk Miksa powołał do życia Wydział Zaoczny.

 

 

 

 

 

Czesław Falborski (1963-1978) – długoletni nauczyciel szkoły, sojusznik i przyjaciel młodzieży. Został odznaczony Medalem za Udział w Kampanii Wrześniowej i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.  W latach 1948 -1958 pełnił funkcję wicedyrektora d.s. pedagogicznych, a następnie w latach   1958 – 1963 d.s. wydziału zaocznego. Był inicjatorem budowy nowego budynku szkoły  i internatu.
W 1971r. doprowadził do realizacji tego przedsięwzięcia – nowy, największy w naszym mieście gmach szkolny powstał przy ulicy Kościuszki 24. Pan Dyrektor powiększył Zespół Szkół Zawodowych CRS o nowe typy szkół i rozwinął Wydział Zaoczny, którego wicedyrektorem był przez wiele lat Jan Firek. Również z jego inicjatywy w maju 1978 r. odbył się I Zjazd Absolwentów, który był ważnym wydarzeniem nie tylko w życiu szkoły, ale także całego miasta.

 

 

Henryk Kierszka (1978-1986) – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i geografii, został dyrektorem w 1978 r. Kładł szczególny nacisk na unowocześnienie procesu kształcenia. Za jego kadencji zradiofonizowano szkołę i zorganizowano system pracowni przedmiotowych. W 1981 r. oddano do użytku dodatkowe boisko sportowe. W 1984 r. odbył się II Zjazd Absolwentów dla upamiętnienia pięćdziesięcioletniej historii szkoły.

 

 

 

 

 

 

Jan Firek (1986-1991) – nauczyciel matematyki, wychowawca wielu pokoleń młodzieży.
od 1963 r. był wicedyrektorem d.s. wydziału zaocznego. W czasie sprawowania przez niego funkcji dyrektora placówka po raz kolejny zmieniła swoją nazwę na Zespół Szkół Nr 3, przestała być szkołą spółdzielczą i stała się szkołą Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pan Dyrektor poszerzył jednocześnie kierunki kształcenia o specjalności w Liceum Ekonomicznym.

 

 

 

 

 

Zygmunt Pietrzykowski (1991-1994) – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. Czas transformacji ustrojowej postawił przed panem Dyrektorem trudne zadania dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb gospodarki rynkowej. Wdrożył nowe programy nauczania przygotowane przez Ministerstwo Finansów, utworzył Liceum Ogólnokształcące i Liceum Handlowe oraz intensywnie rozwijał Wydział Zaoczny. Starał się poszerzać i unowocześniać bazę dydaktyczną w związku z czym zaadaptował część pomieszczeń internatu i część holu  w głównym budynku szkoły na sale lekcyjne.

 

 

 

 

 

Zofia Janina Falborska – dyrektor szkoły od 1994 r. Magister filologii polskiej Uniwersytetu Łódzkiego, nauczycielka języka polskiego i wiedzy o kulturze. Dla pani Dyrektor zadaniem priorytetowym stała się modernizacja bazy dydaktycznej: remonty sali gimnastycznej oddanej do użytku w 1996 r., internatu, wejścia do budynku, wielu pracowni, korytarzy i sanitariatów, termomodernizacja głównego budynku szkoły, wymiana pokrycia dachowego i instalacji elektrycznej. W międzyczasie nastąpiła informatyzacja placówki, zorganizowano nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem do szybkiego Internetu.
W 2001 r. zainstalowano system monitoringu, co pozwoliło na realizację programu „Bezpieczna szkoła”. Na przestrzeni wielu lat znaczenie szkoły w środowisku lokalnym znacznie wzrosło dzięki działaniom podejmowanym przez panią Dyrektor. Nawiązała ona  kontakt z Fundacją im. Stefana Batorego,
co zaowocowało wprowadzeniem przedsiębiorczości do programów nauczania, szkoła została przyjęta do Klubu Szkół Aktywnych, a w 2009 do Klubu Szkół im. Władysława Grabskiego. Pani Dyrektor rozwija kształcenie zawodowe, wprowadzając do Technikum nowe zawody: technik obsługi turystycznej, technik informatyk, technik organizacji reklamy, a od 2011 technik logistyk. Zofia Falborska była inicjatorką zorganizowania III Zjazdu Absolwentów
w związku  z jubileuszem 70-lecia szkoły. W czasie jej kadencji, w 2004 r. miała miejsce uroczystość nadania szkole imienia Władysława Grabskiego i ufundowanie nowego sztandaru. W 2010 roku nawiązała współpracę ze szkołą o podobnym kierunku kształcenia w Armentieres we Francji. Działalność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego zostały docenione przez mieszkańców Kutna, którzy w 1995 roku wybrali panią Dyrektor „Człowiekiem Roku”.

Galeria zdjęć
promocja_zdrowia_23 img_0920 img_3063-mini-900 1984-92_0

Fatal error: Uncaught exception 'wfWAFStorageFileException' with message 'Unable to save temporary file for atomic writing.' in /wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php:34 Stack trace: #0 /wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php(658): wfWAFStorageFile::atomicFilePutContents('//wp-content/wf...', '<?php exit('Acc...') #1 [internal function]: wfWAFStorageFile->saveConfig('livewaf') #2 {main} thrown in /wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 34