Olimpiady i turnieje

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA,OSIĄGNIĘCIA: NAZWA OLIMPIADY/TURNIEJU OPIEKUN

2001/2002

 

Katarzyna Engel z kl. III BLT– reprezentowała szkołęw etapie okręgowym XXVIII Olimpiada Historyczna Grzegorz Jaskułowski
Magdalena Cyganiak – laureatka VII Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menedżerskich Henryka Engel

2002/2003

 

Katarzyna Engel I Mariusz Szafranz kl. IV BLT,Łukasz Kaczyński z kl. Kl. V A LE,– udział w etapie okręgowym XXIX Olimpiada Historyczna Grzegorz Jaskułowski
Anna  Szymańska I Karolina Łukasik– udział w etapie regionalnym Olimpiada Wiedzy o Polsce
i Świecie Współczesnym
Artur Gierula

2003/2004

 

Beata Bawej z kl. V CLE,- udział w etapie okręgowym XXX Olimpiada Historyczna Grzegorz Jaskułowski
Anna Brzozowska i Łukasz Radeckiz kl. IV BLT– udział w etapie okręgowym Olimpiada Wiedzy o Polsce
i Świecie Współczesnym
Artur Gierula
Agata Ciechomska – laureatka VIII Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menedżerskich Henryka EngelWanda Poleska

2004/2005

Joanna Kulazińska I Agata Lepczyńskaz kl. III TH,Marzena Adamskai Agnieszka Chmielecka  z kl. V LH,

Monika Kurantkiewicz  z kl. V DLE,

Beata Wojciechowska

i Dominika Lewandowska  z kl. VALE

– udział w zawodach II stopnia

XVIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Anna Staniszewska- Wasielewska
Sylwia Tarczyńska z kl.V BLEi Joanna Kulazińska z kl. III TH- udział w  finaleDo II etapu zakwalifikowali się: Małgorzata Kulazińska,

Joanna Kulazińska i Agata Lepczyńska z kl. III TH, Małgorzta Matuszewska, Sylwia Tarczyńska, Anna Puścian, Małgorzata Marciniak,

Łukasz Sobański i Krzysztof Szenfeld z kl. V BLE, Monika Kurantkiewicz, Jarosław Mordzak i Marcin Kowalczyk z kl. V DLE

V Olimpiada Wiedzyo Regionie
i Przedsiębiorczości
Krystyna Pisarska
Marzena Adamskai Agnieszka Chmielecka z kl. V LH,Iwona Wichlińska z kl. V BLE,Łukasz Kosnowicz z kl. V CLE.

W finale szkołę reprezentowała Marzena Adamska z kl. V LH

( otrzymała zaświadczenie uprawniające ją do zwolnienia

z egzaminu z przygotowania zawodowego i ocenę celującą)

Turniej Wiedzyi Umiejętności Handlowo– Menedżerskich –zawody okręgowe oraz finał Wanda PoleskaHenryka Engel
Sylwia Tarczyńska z kl. V BLEi Marta Słupska z kl. I LPs- udział w zawodach okręgowych IX edycja Olimpiady Wiedzyo Unii Europejskiej Monika i Mariusz Kozarscy
Katarzyna Stankiewicz z kl. V B LE – udział w zawodach I stopnia XXXI Olimpiada Historyczna Grzegorz Jaskułowski

2005/2006

 

Małgorzata Kulazińska z kl. IV THi Sebastian Mroczek z kl. III LP ea– udział  w etapie okręgowym XXXII Olimpiada Historyczna Piotr Bielicki Grzegorz Jaskułowski
Mariola Durys z kl. III TE,Justyna Szadkowska,Ewelina Tarczyńska i Malwina Wódka z kl. IV TE – udział w II etapie XIX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Ewa Kowalik
Agnieszka Gajewicz z kl. IV TE – udział  w II etapie Olimpiada Widzy o Regionie i Przedsiębiorczości Krystyna Pisarska
Ewa Krzyżanowska z kl. I LPe-a i Miłosz Gołek z kl. III LPzi– udział w zawodach okręgowych X edycja Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej Monika i Mariusz Kozarscy
Anna Gabrjelczyk i Izabela Wilińska z kl. II LPs– udział w etapie diecezjalnym Olimpiada Teologii Katolickiej „Dekalog w nauczaniu Jana Pawła II” Anna MuszyńskaKs. Roman Wójcik
Justyna Szadkowska i Ewa Starosta z kl. IV TE,Monika Rojewska z kl. IV TH, Krzysztof Kaźmierczak z kl. III TE– udział w zawodach okręgowychJustyna Szadkowska z kl. IV TE – finalistka turnieju XI Turniej Wiedzyi Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Wanda PoleskaHenryka Engel

2006/2007

 

Jakub Szymczakz kl. III TE – zakwalifikował się do II etapuAgata Bąkowskaz kl. IVTE – finalistkaKrzysztof Kaźmierczak

z kl. IV TE – finalista

VII Olimpiada Wiedzyo Regioniei Przedsiębiorczości. Krystyna Pisarska
Michał Szafrański i Jakub Szymczakz kl. IIITE,Monika Antczak,Mariola Durys,Nina Więckowska,

Krzysztof Kaźmierczak  z kl. IV TE

zakwalifikowali się do zawodów okręgowych.

XII Turniej Wiedzyi Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Henryka EngelWanda Poleska
Mariola Durys,Krzysztof Kaźmierczak,Michał Gołębiewskiz kl. IV TE

– zakwalifikowali się do II etapu.

XX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Ewa Kowalik
Ewa Krzyżanowska  z kl. II LPe-a,Jakub Szymczak  z kl. III TEzakwalifikowali się do zawodów okręgowych. XI edycja Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Renata Ignaczak- KubickaIwona Smolińska
Mariola Durys z kl. III TE,Justyna Szadkowska,Ewelina Tarczyńska i Malwina Wódkaz kl. IV TE

zakwalifikowały się do zawodów II stopnia.

XIX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Ewa Kowalik
Małgorzata Kulazińska  kl. IV TH,Sebastian Mroczek kl. III A Lpe-a.zakwalifikowali siędo eliminacji centralnych. XXXII Olimpiada Historyczna. Piotr Bielicki Grzegorz Jaskułowski
Agnieszka Gajewicz z kl. IV TEzakwalifikowała się do II etapu. Olimpiada Wiedzyo Regionie i Przedsiębiorczości. Krystyna Pisarska
Ewa Krzyżanowska z kl. I Lpe-a,Miłosz Gołek z kl. III LPz -zakwalifikowali siędo zawodów okręgowych X edycja Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Monika KozarskaMariusz Kozarski
Anna Gabryjelczyk i  Izabela Wilińska  z kl. II LPs– udział w etapie diecezjalnym Olimpiada Teologii Katolickiej „Dekalog w nauczaniu Jana Pawła II”. Anna Muszyńskaks. Roman Wójcik
Justyna Szadkowska kl. IV TE – finalistkaEwa Starosta z kl. IV TE,Monika Rojewskaz kl. IV TH,Krzysztof Kaźmierczak  z kl. III TE,

– zakwalifikowali siędo zawodów okręgowych

X Turniej Wiedzyi Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Wanda Poleska

2007/2008

Magdalena Lepalczyk kl. IV THudział w zawodach okręgowych,Paweł Jędrzejczak kl. IV TE– finalista uprawniony do zwolnienia z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. XIII Turniej Wiedzy                         i Umiejętności Handlowo             -Menedżerskich Henryka EngelWanda PoleskaAnna Wasielewska
Jakub Szymczak z  IV TE- reprezentował szkołę w II etapie XXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Ewa Kowalik
Sylwia Bielicka kl. IV TE – finalistka, otrzymała indeks UŁ na kierunek zarządzanie i marketing, Iwona Garwicka z  kl IV TE,  Aneta Karpiak  kl. IV TE  – zakwalifikowały się do II etapu. VIII Olimpiada Wiedzy               o Regionie i Przedsiębiorczości Joanna Komorowska
Karolina Kaźmierczak  kl. II LPS,Dawid Cichocki i Jakub Kitaz kl. II B LPz -reprezentowali szkołę   w etapie diecezjalnym. Olimpiada Teologii Katolickiej „Człowiek Drogą Kościoła” Anna Muszyńskaks. Roman Wójcik

2008/2009

 

Ewelina Bartczak  z kl.II A TE –  reprezentowała szkołę w finaleKsenia Witczak i Andrzej Stoliński   z kl. II A TE– awans do II etapu IX Olimpiada Wiedzy                     o Regionie i Przedsiębiorczości Joanna Komorowska
Kamila Sadowska z kl. IV TH,Kamila Murakowska   z kl. IV TE,Paulina Sobczyńska  z  kl. III B TE– zakwalifikowały się  do etapu okręgowego.

W finałach szkołę reprezentowała Kamila Sadowska, która uzyskała uprawnienia  do zwolnienia z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

XIV Turniej Wiedzy                       i Umiejętności Handlowo               – Menedżerskich  Anna Staniszewska – WasielewskaIwona Smolińska
Adam Jóźwiak z kl. II LP zi Mateusz Walczak z kl. II TH  – reprezentowali szkołę w II etapie XXXV Olimpiada Historyczna Piotr Bielicki Grzegorz Jaskułowski
Adam Jóźwiak kl. IILP z,                                 Andrzej Stoliński   z kl.II A TE,                          Paweł Wasielewski kl. IV TH reprezentowali szkołę w II etapie Olimpiada „Losy żołnierza               i dzieje oręża polskiego. Piotr Bielicki Grzegorz Jaskułowski
Karolina Mokrzycka, Sylwia Rejs i Katarzyna Zielińska z kl. II A TE-  reprezentowały szkołę w etapie diecezjalnym Ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej                  pod hasłem „Otoczmy troską życie”. Anna Muszyńska
ks. Roman Wójcik

2009/2010

 

Karolina Głowacka- reprezentowała szkołę w finalePaulina Sobczyńska    z kl. IV B TE
i Milena Wiśniewska   z kl. IV TH– zakwalifikowały się do zawodów okręgowych
XVI Turniej Wiedzy                       i Umiejętności Handlowo                – Menedżerskich. Wanda  Poleska Anna Staniszewska – WasielewskaIwona Smolińska 
Katarzyna Dębska iAleksandra Wojtczakz kl. II A TE,Ewelina Bartczak,Arkadiusz Kominiak i Andrzej Stoliński z kl. III A TE

– reprezentowali szkołę
w zawodach okręgowych.

XXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Ewa Kowalik
Magdalena Miklas z kl. IV THi Ewelina Bartczak z kl. III A TE  reprezentowały szkołę w II etapie X Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Regionie
i Przedsiębiorczości
Joanna Komorowska
Adam Jóźwiak z III LPzreprezentował szkołę w II etapie XXXVI Olimpiada Historyczna Piotr BielickiGrzegorz Jaskułowski
Mateusz Stanowski z kl. I LP s– reprezentował szkołę Olimpiada Mediewistyczna Piotr Bielicki
Axel Kurowski z kl. II TI,Radosław Pachlińskii Wojciech Miciński  z kl. III LPz –                           reprezentowali szkołę w etapie diecezjalnym XX edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej Anna Muszyńska ks. Roman Wójcik
Anna Kaźmierczak, Martyna Jarosińskai Martyna Jatczak  kl. IV A TE –  reprezentowały szkołę w etapie okręgowym V Turniej Wiedzy Ekonomicznej Irena Rybicka

2010/1011

 

 Krzysztof Mordzak z kl. IV BTE – finalista zwolniony z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodoweEwelina Bartczakz kl. IV ATE – reprezentowała szkołę w etapie okręgowym XVI Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menedżerskich Wanda Poleska Iwona Smolińska
Agnieszka Kowalska    z kl. II THi Michał Durka z kl. I TI – reprezentowali szkołę w II etapie Olimpiada Tematyczna „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” Piotr Bielicki
Grzegorz Jaskułowski
Mateusz Stanowskiz kl. II LP s  – reprezentował szkołę Olimpiada Mediewistyczna Piotr Bielicki

 

ROK 2012/2013

1. Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich: w etapie okręgowym

udział wzięli:

 

  • Małgorzata Jadczak z kl. IV TE,
  • Anna Łuczak z kl. IV TH,
  • Rafał Stępniak z kl. IV TH.

 

W finale turnieju szkołę reprezentował  Rafał Stępniak z kl. IV TH (uczeń został zwolniony z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe). Opiekun: Anna. Wasielewska.

2.XXVI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem „Nierównowagi w gospodarce. Przyczyny i skutki”: w etapie szkolnym udział wzięło 2 uczniów z kl. IV TH: Agnieszka Kowalska oraz Rafał Stępniak; w eliminacjach okręgowych  szkołę reprezentował Rafał Stępniak z kl. IV TH. Opiekun: Ewa Kowalik.

3. XXXIX Olimpiada Historyczna: w I etapie szkołę reprezentowali:

 

  • Konrad Gospodarowicz z kl. III TI,
  • Michał Kucharski z kl. III TOR;

 

W etapie okręgowym szkołę reprezentował Konrad Gospodarowicz z kl. III TI. Opiekun: Piotr Bielicki.

4.VIII edycja Olimpiady Przedsiębiorczości: w etapie szkolnym najwięcej punktów zdobyła Wiktoria Gołębiewska z kl. I TL. Opiekunowie: Dorota Kępińska i Justyna Kołecka.

5. Olimpiada „Młodzież o HIV/AIDS”: szkołę reprezentowały trzy zespoły w składzie: Anna Matusiak i Katarzyna Bąkowska z kl. III LPs,

 

  • Paulina Łabęcka i Kinga Sobczak z kl. II TOR,
  • Paulina Kubiak i Anna Naguszewska z kl. III TOT. Opiekun: Barbara Jóźwiak.

6.XXIII Olimpiada Teologii Katolickiej: w etapie diecezjalnym szkołę reprezentowały: Edyta Jędrzejczak z kl. III TOT,

 

  • Aleksandra Kowalska z kl. II TOT. Opiekun: Anna Muszyńska.


Galeria zdjęć
promocja_zdrowia_23 img_0920 img_3063-mini-900 1984-92_0