Jak zmieniała się szkoła

JAK ZMIENIAŁA SIĘ SZKOŁA
(LOKALIZACJA I WYGLĄD, ORGANIZACJA PRACY)

1932 rok –  Zajęcia szkolne w założonej przez Związek Detalicznego Kupiectwa Chrześcijańskiego (Polskiego)  Prywatnej  Koedukacyjnej Szkole Handlowej odbywały się       w domu prywatnym braci Wyganowskich przy ul. Bema 8.

1933 rok – szkoła została przeniesiona do domu prywatnego pana A. Zdziubanego przy ul. Lelewela 8. W pokojach mieszkalnych urządzono klasy, jednak nie było korytarzy – tak ważnych w życiu uczniowskim- oraz urządzeń wodno – kanalizacyjnych. Pomieszczenia ogrzewano, paląc w piecach. Brakowało sali gimnastycznej, więc zajęcia wychowania fizycznego prowadzono w Gimnazjum im. Jana Henryka Dąbrowskiego. W szkole znajdowała się mała scena, na której odbywały się występy chóru prowadzonego przez profesora Franciszka Miksę, akademie z okazji świąt państwowych i uroczystości szkolnych oraz występy teatralne. Szczególnie uroczyście obchodzono „Dzień Spółdzielczości”. Zajęcia lekcyjne trwały  od 8.00 do 14.00, z wyjątkiem pisania na maszynie, którego uczono się w godzinach popołudniowych. Klasy liczyły od 30 do 40 uczniów. W szkole działała Spółdzielnia Uczniowska. Jej opiekunami byli profesorowie: Władysław Nowaczyk
i Aleksander Puchnowski.

X 1939 – 16 II 1940 – Niemcy wyrazili zgodę na funkcjonowanie szkoły, ale tylko czterech pojedynczych klas. Program nauczania został przez okupanta mocno okrojony. Zajęcia dydaktyczne odbywały się pomieszczeniach Gimnazjum im. J.H. Dąbrowskiego, ponieważ gmach przy ul. Lelewela został zajęty przez Urząd Celny. 16 lutego 1940 r. szkoła została zlikwidowana a dokumenty zniszczone.

1945 – wznowienie nauki w lutym nastąpiło tuż po wyzwoleniu Kutna. Uczniowie wrócili do budynku przy ul. Lelewela 8. Lekcje odbywały się w warunkach bardzo trudnych:  bez podręczników, zeszytów i pomocy naukowych, przy lampach naftowych, w nieogrzewanych i przepełnionych salach. W późniejszych latach uczono się na tzw. dwie zmiany.

1954 –  udostępniono młodzieży internat z 50 miejscami; zagospodarowano na ten cel barak poniemiecki.

1959 – oddano do użytku dwupiętrowy budynek internatu ze 100 miejscami przy ul. Kościuszki 24.

1 IX 1971 – oddano do użytku nowy dwupiętrowy budynek szkoły przy ul. Kościuszki 24. Starania o jego wybudowanie rozpoczęto już w 1963 r., natomiast prace budowlane trwały 3 lata.  Nowoczesny gmach to 15 klasopracowni, sala gimnastyczna, biblioteka, świetlica, przestronny hall, szerokie  korytarze, funkcjonalne pomieszczenia administracyjne i gospodarcze. Przed wejściem do szkoły duży dziedziniec, obok boisko do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej,  a wokół niej rozległy teren, na którym zasadzono mnóstwo drzew i kwiatów. Uroczyste otwarcie szkoły odbyło się 1 września 1973 roku.

no images were found

 

1972 – oddano do użytku nowy internat, a nim: pokoje z 400 miejscami dla uczniów, nowoczesna kuchnia i przestronna jadalnia, pokoje do nauki i świetlice.

1980 – wprowadzono  system pracowni i klasopracowni.

1981 – oddano do użytku nowe boisko szkolne

1984 – zradiofonizowano szkołę. W czasie przerw z tzw. radiowęzła można było usłyszeć muzykę oraz  audycje przygotowywane przez uczniów. I tak jest do dziś.

1992  – zmodernizowano wysłużoną kotłownię węglową i wybudowano na jej miejscu przyjazną dla środowiska – olejową, w większości sfinansowaną ze środków Funduszu Ochrony Środowiska.

1992 –  zaadaptowano część pomieszczeń internatu na sale lekcyjne

1996 – dokonano otwarcia sali gimnastycznej wyremontowanej dzięki  dotacji Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz wsparciu sponsorów. Oddanie do użytku nowej sali gimnastycznej nastąpiło po dwóch latach intensywnych prac, a uroczystość wpisała się w obchody 100 – lecia Ruchu Olimpijskiego.

1996 – przeprowadzono kapitalny remont internatu, głownie ze środków Urzędu Miejskiego w Kutnie.

1998 – z funduszu Ministerstwa Edukacji Narodowej zakupiono pierwsze komputery  – 8 zestawów firmy Macintosh.

1988 – rozpoczęto wymianę nawietrzni podłogowych na korytarzach dzięki czemu stały się one  jasne, schludne i przestronne.

1999 – utworzono punkt ksero kopiowania, który do dziś nieprzerwanie służy uczniom i nauczycielom

2001 – przeprowadzono remont łazienek chłopców (na II piętrze)  i personelu

2001 – wyremontowano wejście i wydzielono portiernię

2001 – od października zaczął funkcjonować w szkole, jako pierwszej palcówce w powiecie kutnowskim, system monitorowania wyposażony w kamery rozmieszczone na jej terenie  i w internacie. W ten sposób zrealizowano program „Bezpieczna szkoła”.

2002 –  nastąpiła informatyzacja szkoły. Zorganizowano  nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem do szybkiego Internetu.

2002 – obok biblioteki szkolnej powstało Centrum Informacji Medialnej ze stałym dostępem do Internetu.       

2002 – wyremontowano zaplecze sali gimnastycznej

2004 – rozpoczęto termomodernizację budynku, instalując nowe okna

2004 – w świetlicy urządzono Izbę tradycji, w której znajdują się informacje o patronie – Władysławie Grabskim, najważniejszych wydarzeniach szkoły, m.in. otwarciu sali gimnastycznej, jubileuszu 70-lecia i III Zjeździe Absolwentów, a także uroczystości nadania szkole imienia. Poza tym mnóstwo tu dyplomów i pucharów potwierdzających osiągnięcia uczniów w konkursach, turniejach, olimpiadach i zawodach. W centralnym miejscu Izby tradycji umieszczono sztandary szkoły.

2005  – dokonano modernizacji węzła sanitarno – grzewczego (cieplnego jednofunkcyjnego)

2005 – wymieniono i docieplono pokrycie dachowe szkoły

2005 – 2007 – wymieniono większość  powierzchni podłogowych  w salach lekcyjnych                         

2006 – wyremontowano łazienki dziewcząt oraz chłopców (na parterze), nadając im nowoczesny i estetyczny wygląd

2009  – wymieniono instalację elektryczną

2010 – ocieplono szkołę i zmieniono elewację, wymieniono wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania i okna na sali gimnastycznej

 

Galeria zdjęć
1973-28 1997-200-lat-mazurka-dabrowskiego-program-artystyczny 0018-anna-janiak-wicedyrektor 2002-0071