Nazwy

HISTORIA SZKOŁY W NAZWACH

 

1932 –  Prywatna Koedukacyjna Szkoła Handlowa Związku Kupiectwa Polskiego

1945 – Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie

1946 – Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum Handlowe i Liceum Administracyjne

1948  – Państwowe Liceum Administracyjno – Handlowe I stopnia i Liceum Administracyjne II stopnia

1951  – Technikum Handlowe Ministerstwa Handlu Wewnętrznego

1953  – 3 – letnie Technikum Handlowe Centrali Rolniczej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” (CRS „SCh”)

1954  – Wydział Zaoczny: Technikum Handlowe

1959  –  5 – letnie Technikum Handlowe CRS „SCh” w Kutnie

1961 – Zespół Szkół Zawodowych Centrali Rolniczej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” (CRS „SCh”) w Kutnie

 • Technikum Ekonomiczne
 • Zasadnicza Szkoła Handlowa
 • Wydział Zaoczny: Zasadnicza Szkoła Handlowa i Technikum Handlowe

1968/1969 – Policealna Spółdzielcza Szkoła Ekonomiczna

 

1970 – Policealne Studium Zawodowe (Spółdzielcze)

1976  – Zespół Szkół Zawodowych CZSR „SCh” w Kutnie

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Liceum Ekonomiczne
 • Liceum Zawodowe

 1977 –  w szkole powstaje Oddział Centralnego Ośrodka Doskonalenia Kadr Kierowniczych CZSR „SCh”

1988 – Zespół Szkół Zawodowych CZS „SCh” w Kutnie

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Liceum Ekonomiczne
 • Liceum Zawodowe

1991 – Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Kutnie

 • Liceum Ekonomiczne
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Liceum Zawodowe
 • Wydział Zaoczny: Liceum Ekonomiczne dla Dorosłych oraz Liceum Ekonomiczne

1992– Zespół Szkół nr 3

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Liceum Zawodowe
 • Liceum Ekonomiczne
 • Liceum Ogólnokształcące
 • Wydział Zaoczny: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
  Liceum Ekonomiczne dla Dorosłych,
  Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych,
  Technikum Zawodowe dla Dorosłych

1993 – Liceum Handlowe

Liceum Zawodowe dla Dorosłych

 

1994 – przeniesienie Wydziału Zaocznego do II Liceum Ogólnokształcącego

im. J. Kasprowicza w Kutnie

 

1995 – Policealne Studium Ekonomiczne

1999 – Liceum Techniczne

2002 – Technikum Ekonomiczne

Technikum Handlowe

Liceum Profilowane

2004 – Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie

 • III Liceum Profilowane
 • Technikum nr 3
 • Szkoła Policealna nr 3

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć
0_20 img_2979-mini-900 1995-v-10-matura-3 1982-kl-3c