Sztandar szkoły

Sztandar Państwowego Koedukacyjnego  Gimnazjum Handlowego
i Liceum Administracyjnego


Pierwszy sztandar szkoły Państwowego Koedukacyjnego  Gimnazjum Handlowego i Liceum Administracyjnego pochodzi z roku 1946. Znajdują się na nim symbole chrześcijańskie i narodowe nawiązujące  swą treścią  do roku 1932, kiedy to założona została przez Centralny Związek Detalicznego Kupiectwa Chrześcijańskiego Prywatna 4-klasowa Koedukacyjna Szkoła Handlowa Centralnego Związku Detalicznego Kupiectwa Chrześcijańskiego RP Oddział w Kutnie. Szkoła odzyskała go 5 października 2002 roku w czasie mszy św.  inaugurującej III Zjazd Absolwentów. Historyczny  sztandar Koedukacyjnej Szkoły Handlowej Związku Kupiectwa Polskiego, która w 1948 r. otrzymała nazwę   Państwowego Liceum Administracyjno – Handlowego I stopnia i Liceum Administracyjne II stopnia przekazał społeczności uczniowskiej  ksiądz  prałat Stanisław Pisarek, proboszcz Parafii   p.w. św. Wawrzyńca w Kutnie.

Sztandar składa się z prostokątnego, tłoczonego we  wzór kwiatowy, płatu tkaniny o wymiarach 1150 x 1050 mm obszytego złotą frędzlą. Do przydrzewcowej krawędzi materiału  przyszyte są kółka mocujące płat do iglicy.

Prawa strona sztandaru ma  barwę czerwoną,  nawiązującą do barw narodowych. W jego środkowej części znajduje się złoto-srebrny orzeł z rozwiniętymi skrzydłami i głową zwróconą w prawo. Symbolizuje on bohaterstwo i majestat władzy. Całość otaczają liście laurowe oznaczające zwycięstwo nad słabościami.

Lewa strona sztandaru to płat jasnożółtego materiału tłoczonego w ciemniejsze ornamenty – liście i kwiaty. W centralnej części, w płaszczyźnie ryngrafu, znajduje się Najświętsza Maryja Panna z Dzieciątkiem Jezus na rękach. Uwagę patrzącego przykuwa jej dostojna postać i  dominujący wzrok. Twarz Dzieciątka skierowana jest lekko w stronę Matki. Obydwoje łączy wyraz zamyślenia, jakby pewnej nieobecności i powagi. Prawy policzek Matki Bożej znaczą dwie, równolegle biegnące rysy.  Jezus – przyodziany w suknię koloru różowego – opiera się na lewym ramieniu Maryi. W lewej ręce trzyma księgę, prawą zaś unosi ku górze w charakterystycznym geście nauczyciela i władcy. Maryja ubrana jest w zielono -złotą szatę a jej błękitno-karminowy płaszcz ozdobiony jest  złocistymi kwiatami symbolizującymi niewinność. Uwagę zwracają  złote nimby wokół głów Maryi i Jezusa, które łączą się w jedną kompozycję, stanowiąc bardzo charakterystyczny detal kontrastujący  z ciemną karnacją twarzy postaci. W ich płaszczyźnie widać anioły oznaczające duchowość, doskonałość i nieskazitelność. Symbolem władzy są natomiast korony znajdujące się  na głowach Matki i Dziecka.

Na górze sztandaru widnieje złoty napis „BÓG HONOR i OJCZYZNA” oraz data zakończenia II wojny światowej – 1945. Poniżej ryngrafu zapisano wielkimi literami nazwę szkoły: „PAŃSTWOWE KOEDUKACYJNE LICEUM ADMINISTRACYJNE I GIMNAZJUM HANDLOWE W KUTNIE”. Po lewej stronie wizerunku Matki Boskiej z Dzieciątkiem znajduje się data utworzenia szkoły – 1932, natomiast po lewej rok ufundowania sztandaru – 1946.

Okrągły drzewiec o naturalnym kolorze drewna zakończony jest głowicą w kształcie  hełmu ze skrzydłami oraz dwoma wężami. Nawiązuje on do tradycji żołnierskiej oraz rycerskiej siły. Sztandar został ufundowany tuż po wojnie, gdy żywe były wspomnienia walki o niepodległość.

Na drzewcu znajdują się gwoździe pamiątkowe następujących instytucji i osób prywatnych:

Chrzestni –  Maria  Jaczynowska i K. Kuncer

Dyrektor Państwowego Liceum Administracyjnego i Gimnazjum Handlowego J. Jaczynowski

Starosta K. Kuncer

Chrzestni  – J. Imbasowa i E. Suliński

Przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej – K. Spiewankiewicz

Grono Nauczycieli Państwowego Liceum Administracyjnego i Gimnazjum Handlowego

Ksiądz Dziekan B. Prągowski

Komendant Związku Harcerstwa Polskiego – K. Dobiński

Komendant Związku Harcerstwa Polskiego  – P. Ładykowa

Wizytator P. Rafa

Dyrektor B. Tokaj

Dyrektor I. Praissowa

Prezes SMP SZK N. Szcześniak

Inspektor G. Czerwik

Wice Starosta   L. Waśniewski

Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego E. Suliński

Burmistrz J. Misztela

Prezes Ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego Z. Warszawski

Izba Wojewódzka Kupców Kutno

Komisarz Rejonowej Komendy Uzupełnień  kapitan J. Krawczyk

Komisarz P.W. W.F  – S. Andrzejczyk

Dyrektor Szpitala Powiatowego – dr J. Perkowicz

Prezes VISU – B. Cieślik

Dyrektor S. Wojdan

Prezes Sądu Grodzkiego –  R. Poradowski

S. Cieślik

A. Sobieszczak

Komisarz Milicji Obywatelskiej – L. Miszczak

Komisarz Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego  – A. Achramowicz

Dyrektor Wspólnej Pracy – S. Jóźwiak

Delegat Ministerstwa Pracy i Handlu – H. Morawski

Naczelnik inżynier J. Michniewicz

Zawiadowca stacji Kutno –  J. Brudnicki

Janina  Miksowa

Powiatowy Związek  Cechów  Pozem w Kutnie

Dyrektor Banku Społem –  W. Zawistowski

A. Zdziubany

Dyrektor Powiatowego Zakładu Elektrycznego – B. Michalski

Prezes Związku Rzemieślników – A. Jaworski

Kierownik Szkoły Ćwicz. B. Tomaszewski

Kierownik młodszy Wspólna Praca – Z. Bieńkowski

W. DR. Szedzikowski

Kierownik Szkoły Podstawowej W. Smoleś

Dyrektor W. Hetmanek

Prezes D.R.Z.Z  – B. Skieński

Naczelnik Urzędu Telekomunikacyjno-Pocztowego W. Buraczyński

Kierownik Szkoły Podstawowej J. Jaraszus

K. Diicki

Prezes P. Z. M. B. W. Seroka

M. Gutowski

Kierownik Szkoły Podstawowej A. Rączka

Kierownik Szkoły Podstawowej R. Borkowski

Zarząd Wojewódzki Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP Kutno

A. Jaworski

Zarząd Wojewódzki Cechów B. Filipiak

Komisarz UZ M. Hryczuk

Związek Zakładowy Kolejarzy Koło Kutno

S. Maryanowski

Naczelnik PUR  – J. Hibner

Kierownik Szkoły Podstawowej J. Lipiński

 

 Sztandar Centrali Rolniczej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska”

 

 

Latem 1953 r. Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie zostało przejęte    przez Centralę Rolniczą Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie. Wraz  z przeniesionym  z Łodzi Wydziałem Zaocznym i  Zasadniczą Szkołą Handlową tworzy  Zespół Szkół Zawodowych CRS.  Zmiana nazwy placówki wiąże się  z ufundowaniem nowego sztandaru w 1963 r.

Sztandar ma kształt kwadratu i składa się z podwójnie złożonego materiału w kolorach białym i czerwonym –  nawiązujących do barw narodowych. Na czerwonym płacie, w centralnej  części, znajduje się srebrny orzeł z głową zwróconą w prawą stronę. Jego dziób i szpony mają kolor złoty. Rogi sztandaru ozdobione są motywem tworzącym zamkniętą całość kompozycyjną. Składają się na nią cztery liście w kolorze ciemnego złota oraz srebrne pasy biegnące równolegle do krawędzi obszytych złotą frędzlą. Na białym tle widnieje duży, zielono-złoty kłos wyrastający z zarysu koła zębatego barwy miedzianej. Symbolizuje połączenie tradycji rolniczych regionu kutnowskiego i  rozwijającego się  przemysłu. Obok znajdują się litery C  R  oraz wkomponowane w podstawę kłosa S – stanowiące skrót od nazwy Centrala Rolnicza Spółdzielni. Całość okala napis wyhaftowany w ciemnozłotym kolorze: „ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH CENTRALI ROLNICZEJ SPÓŁDZIELNI SAMOPOMOC CHŁOPSKA W KUTNIE”.

Drzewiec sztandaru jest zakończony srebrną głowicą, na której znajduje się motyw z lewej strony sztandaru – kłos i koło. Umieszczono na nim gwoździe pamiątkowe fundatorów sztandaru:

 

Dyrektor Zarządu Kadr Szkolenia CRS w Warszawie F. Piotrowski

Dyrektor J. Tarkowski CRS Warszawa

Dyrektor Narodowego Banku Polskiego w Kutnie

Komenda Powiatowa MO w Kutnie

Dyrektor Technikum  Mechanicznego w Kutnie

Zarząd Wojewódzki Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Łodzi

Powiatowa i Miejska  Rada Narodowa w Kutnie

Zarząd Wojewódzki Związku Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Kutnie Dyrektor Zespołu Szkół CRS w Nałęczowie

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych CRS w Mińsku Mazowieckim

Były Dyrektor Technikum Handlowego J. Jaczynowski w Kutnie

Były Dyrektor Ekonomiczny Franciszek Miksa CRS w Kutnie

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Zawodowych CRS w Kutnie

Dyrektor Zasadniczej Szkoły Odzieżowej w Kutnie

Zarząd Powiatowy Związku Nauczycielstwa Polskiego Kutno

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Dobrzelinie

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych CRS W Kutnie

Powiatowy Zarząd Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Lipnie

Inspektorat Szkół  Kutno

Bank Spółdzielczy w Kutnie

Pracownicy Administracyjni Zespołu Szkół  Zawodowych CRS w Kutnie

Dyrektor Liceum Henryka Dąbrowskiego w Kutnie

Dyrektor Technikum Ekonomicznego Ministerstwa Oświaty w Kutnie

Dyrektor Ekonomiczny CRS w Rzeszowie

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w  Gąbinie

Powiatowy Zarząd Gminnych Spółdzielni Brzeziny

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Krośniewicach

Naczelnik Zarządu Kadr Szkolenia CRS w Warszawie Zarębski

Wizytator  Szkół  CRS  H. Byszewska

Dyrektor Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kutnie

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Pleckiej Dąbrowie

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w  Łaniętach

Dyrektor Miłosz Połomski

Gminna Spółdzielnia Konecko

Spółdzielnia Ogrodnicza W Kutnie

Dyrekcja Miejskiego Handlu Detalicznego w Kutnie

Gminna Spółdzielnia Skulsk

Powiatowy Zarząd Gminnych Spółdzielni Radziejów Kujawski

Zarząd PSS w Kutnie

Rada Zakładowa PKP w Kutnie

Gminna Spółdzielnia Mazew

Gminna Spółdzielnia Radziejów Kujawski

Dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRS w Międzyrzeczu Podlaskim

Gminna Spółdzielnia Kłodawa

Gminna Spółdzielnia Samopomoc  Chłopska w Oporowie

Gminna Spółdzielnia Wieldządz

Komitet  Rodzicielski przy ZSZ. CRS w Kutnie

Dyrektor Szkoły Muzycznej w Kutnie

Dyrektor Technikum  Ekonomicznego CRS w Odonowie

Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni Poddębice

Gminna Spółdzielnia Samopomoc  Chłopska w Kutnie

Gminna Spółdzielnia Galewice

Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni  Samopomoc Chłopska w Wieluniu

 

 Sztandar Zespołu Szkól Nr 3 im. Wł. Grabskiego

 

17 grudnia 2004 r miała miejsce niezwykła  uroczystość nadania Zespołowi Szkół nr 3  w Kutnie  imienia Władysława Grabskiego i poświecenia nowego sztandaru.  Akt  nadania szkole imienia wręczył Pani dyrektor Zofii Falborskiej starosta Powiatu Kutnowskiego  – Grzegorz Wojtasiak. Przekazania  sztandaru dokonał  Komitet Fundacyjny, w którym Radę Rodziców reprezentowała  pani Teresa Barańska, Radę Pedagogiczną – pani Barbara Kaźmierczak – Nowak, Koło Absolwentów – pan Józef Szubski, zaś pracowników niepedagogicznych – pani Anna Bryl. Każdy z nich  dokonał wbicia symbolicznego gwoździa w drzewiec  sztandaru. Uczynili  to również: dyrektor Biura Parlamentarnego – Mirosław Kucharski, Łódzki Kurator Oświaty – Jerzy Posmyk, Rektor SGGW –  profesor  Tomasz Borecki, Przewodniczący Rady Powiatu – Zdzisław Sapiejka, Starosta Powiatu Kutnowskiego – Grzegorz Wojtasiak i Prezydent Miasta Kutno – Zbigniew Burzyński.  Na gwoździach umieszczonych na  drzewcu sztandaru wygrawerowano nazwy instytucji należących do grona fundatorów sztandaru  i patronów honorowych uroczystości nadania szkole imienia.

 

 

Fundatorzy sztandaru:

Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców

Pracownicy ZS Nr3

Absolwenci Szkoły

 

 

Patroni  Honorowi

 

Poseł RP i Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Wojciech Olejniczak

Prezes Narodowego Banku Polskiego – prof. Leszek Balcerowicz

Poseł RP – Michał Kaczmarek

Senator RP – Aleksandra Koszada

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu – prof. Tadeusz Szulc

Wojewoda Łódzki – Stefan Krajewski

Marszałek Województwa Łódzkiego – Stanisław Witaszczyk

Łódzki Kurator Oświaty – Jerzy Posmyk

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – prof. Tomasz Borecki

Przewodniczący Rady Powiatu Kutnowskiego – Zdzisław Sapiejka

Starosta Powiatu Kutnowskiego – Grzegorz Wojtasiak

Prezydent Miasta Kutno – Zbigniew Burzyński

Prezes Fundacji „Spółdzielczy Fundusz Oświaty Wiejskiej” – Danuta Kryska
Poświęcenia sztandaru szkoły dokonał Biskup Pomocniczy Diecezji Łowickiej
Jego Ekscelencja Józef Zawitkowski. Następnie zgodnie ze zwyczajem Pani dyrektor przekazała sztandar uczniom: „Przekazuję Wam ten sztandar – symbol naszej tożsamości. Bądźcie godni swego patrona”. Po uroczystej defiladzie reprezentanci społeczności uczniowskiej złożyli uroczyste ślubowanie na nowy sztandar szkoły:
„My – uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie – ślubujemy uroczyście:
– dochować wierności ideałom, jakie skupia w sobie patron naszej szkoły;
– szanować symbole narodowe, mowę narodową i polskie tradycje;
– wzbogacać rzetelną wiedzę i wykorzystywać ją dla dobra narodu i ojczyzny;
–  rozwijać w sobie wartości, które budują pełnię i godność człowieczeństwa.”

Świadkami tego doniosłego wydarzenia byli niezwykli goście: Pan prof. Maciej Grabski, wnuk naszego patrona oraz rektor SGGW w Warszawie –  prof. Tomasz Borecki i  prof. Marek Drozdowski, pracownik PAN – biograf Władysława Grabskiego.

 

Sztandar Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego ma kształt prostokąta o wymiarach 970 x 1040 mm i jest przytwierdzony do drewnianego, toczonego drzewca zakończonego głowicą nawiązującą do godła państwowego w kształcie orła w koronie.

Prawa strona sztandaru ma kolor czerwony. W centralnej jego części znajduje się orzeł
w koronie barwy srebrnej ze złotym dziobem, co nadaje mu powagi i dostojeństwa.  Poniżej widnieje napis „Kutno 2004”- upamiętniający rok ufundowania sztandaru i nadania szkole imienia wybitnego ekonomisty – Władysława Grabskiego. Lewa strona nawiązuje do ekonomicznych tradycji placówki i  ma kolor granatowy. Element przykuwający uwagę to srebrny awers monety o nominale 1 złoty, która pojawiła się w obiegu po reformie skarbowo -walutowej przeprowadzonej przez naszego patrona w 1932 r. Zastąpiła markę polską i stała się symbolem niepodległości kraju. Na pięknie wyhaftowanej  monecie widnieje zwrócona w prawą stronę głowa kobiety oraz cztery kłosy żyta. Nieco  niżej znajduje się herb powiatu kutnowskiego, czyli złoty lew na zielonym tle skierowany w heraldyczną prawą stronę oraz kłos zboża. Lew nawiązuje do herbu Kutna, natomiast kłos zboża i kolorystyka do rolniczych tradycji ziemi kutnowskiej. Całość okala  winiec laurowy – symbol doskonałości, do jakiej dąży szkolna społeczność. Po jego zewnętrznej stronie, w formie okręgu została umieszczona nazwa placówki: „ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W KUTNIE”.

 

 

 

 

 

 

 


Galeria zdjęć
1973-widok-na-internat 1973-25 1979-dzien-nauczyciela 1995-v-10-matura-5