Inne przedsięwzięcia

Program Life Skills- Trening Umiejętności Społecznych

 

Polska edycja programu Life Skills – Trening Umiejętności Społecznych, realizowana przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, jest częścią międzynarodowego programu przygotowanego przez International Youth Foundation.

W Europie program prowadzony jest równocześnie w Polsce, Rosji i na Węgrzech, a na świecie także w Indiach, Meksyku oraz w Maroko. W naszej szkole zgodne z jego ideą projekty wdrażane były w roku szkolnym 2008/2009. Program  Life Skills miał na celu  rozwijanie  wśród młodzieży umiejętności, które w dalszej perspektywie zwiększyłyby szanse naszych uczniów na znalezienie właściwego miejsca na rynku pracy, a także wpłynęły pozytywnie na jakość ich życia osobistego i społecznego. Life Skills – Trening Umiejętności Społecznych składał się z dwóch części:

Pierwsza – teoretyczna – to cykl 33 lekcji, podczas których uczniowie szkoleni byli w trzech obszarach Umiejętności Życiowych (Life Skills):

  • Rozwój osobisty rozumiany jako: umiejętność adekwatnej oceny własnych zasobów, stawiania celów, umiejętności przywódczych;
  • Rozwiązywanie problemów rozumiane jako: umiejętności komunikacyjne, budowanie porozumienia, zarządzanie konfliktem;
  • Rozwój umiejętności pracowniczych rozumiany jako: umiejętność pracy w grupie, etyka pracy, zdolność oceny
    i podejmowania ryzyka, zarządzanie projektem, czasem i  finansami.

Druga część – praktyczna – to realizacja projektów młodzieżowych, stworzonych przez uczniów w trakcie trwania programu, aby także w praktyce mogli nauczyć się pracy w grupie oraz metodą projektu. Realizując projekty wedle własnych pomysłów,
w grupach minimum pięcioosobowych, młodzi ludzie nie tylko zdobyli  umiejętności życiowe, będące celem programu, ale też  pomogli innym żyć lepiej i ciekawiej. Projekt zakładał zaangażowanie zarówno  społeczności szkolnej, jak i  lokalnej (rodziny uczniów, świetlice środowiskowe, domy dziecka, kluby itp.). Zgodnie z hasłem: „Samodzielni, ale nie samotni”, które przyświecało działaniom Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży projekty były realizowane przez ich autorów samodzielnie, przy współudziale wspierającej osoby dorosłej (nauczyciela), która czuwała nad przebiegiem podjętych działań.

 

(oprac. na podstawie strony internetowej Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży)

 

 

 

W naszej szkole w roku szkolnym 2008/2009 były realizowane następujące projekty:

1.     Promyczki i ZIP:

Grupa ”Promyki” pomalowała pokój dla małych chłopców w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie.

Grupa ZIP odświeżyła ściany izby przyjęć dzieci w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym.

Nauczyciel prowadzący: Piotr Bielicki

 

2.     Magic Smile i Debeściaki:

Grupy zajmowały się edukacją muzyczną dzieci i młodzieży z terenu miasta Kutno oraz zorganizowały radiowęzeł w Specjalnej Szkole Podstawowej nr 10 w Kutnie. Uczniowie pomalowali i udekorowali ściany kolorowymi graffitti i wyposażyli szkołę
w wysokiej jakości sprzęt: 4 głośniki i mikrofon. Na zakończenie przygotowali huczne otwarcie radiowęzła – dyskotekę dla niepełnosprawnych dzieci.

Nauczyciel prowadzący: Joanna Komorowska

 

3.     Promyki nadziei i Ekonomic Corporation:

Obie grupy wyremontowały pokój dla małych dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie. Prace polegały na pomalowaniu ścian,  parapetów, drzwi, odnowieniu mebli i aranżacji przestrzeni pokoju tak, aby była przyjazna  dzieciom (zakup zabawek, firanek, elementów dekoracyjnych, wykładziny itp.).

Nauczyciel prowadzący: Katarzyna Kopańska-Zimna

 

4.     Radocha i Stokrotki:

Grupa „Radocha” zakupiła miski dla psów ze schroniska w Kotliskach oraz przeprowadziła akcję promującą adopcje zwierząt
z placówki.

„Stokrotki” zorganizowały konkurs rysunkowy oraz gry i zabawy edukacyjne dla podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego „Niezabudka” w Kutnie.

Nauczyciel prowadzący: Monika Kozarska

 

5.     Powerowcy i Świetliki:

Grupa „Świetliki” nawiązała współpracę z ogniskiem harcerskim w Szkole Podstawowej nr 4 w Kutnie  – zakupiła mundurki oraz zorganizowała wystawę dotyczącą historii harcerstwa w regionie kutnowskim.

Grupa ”Powerowcy” zorganizowała konkurs plastyczny z nagrodami dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Kutnie.

Nauczyciel prowadzący: Maria Pływacz

 

6.     Kajtek i Tęczówki:

Grupa „Kajtek” zajęła się odświeżeniem pokoju w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie. Do zadań zespołu należało: pomalowanie łóżek
i szafek, zasadzenie kwiatów, uszycie firanek.

Grupa „Tęczówki” zajęła się  ozdobieniem ścian motywami bajkowymi w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym.

Nauczyciel prowadzący: Ewa Kowalska (Rzepnikowska)

 

7.     Lucky six, Angels, New Age, Pędzące Strzały:

Grupy „Angels” i „Lucky six” wyremontowały aneks kuchenny w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza”. Uczniowie zakupili też potrzebny sprzęt kuchenny.

„Pędzące strzały” – uczniowie odnowili korytarz w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym, ozdabiając go postaciami z bajek. Wykonali półki na książki oraz zakupili kolorowanki dla dzieci.

Grupa „New Age” wzięła udział w kampanii „Mam haka na raka”, która miała charakter profilaktyczny. Roznosili ulotki
i uczestniczyli w happeningu informującym o zagrożeniu rakiem piersi i szyjki.

Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Sędkowska

 

8.     Czekoladowe Ememesy i Wesołe myszki:

Uczniowie zorganizowali  gry i zabawy edukacyjne z dziećmi z Przedszkola Miejskiego „Jarzębinka” oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie.Zakupiono także artykuły papiernicze, gry planszowe, które zostały wykorzystane w projekcie.

Nauczyciel prowadzący: Ewa Szymczak

 

9.     Ducks i Promyczki:

Młodzież z grupy „Ducks” wyremontowała pokój w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie w celu zapewnienia dzieciom dobrych warunków do pracy i zabawy. „Promyczki” nawiązały współpracę z kołem teatralno-dziennikarskim działającym w naszej szkole. Uczniowie odwiedzili redakcję KCI, „Dziennika Polska The Times” i Radia „Victoria”, gdzie zostali zapoznani
z problemami etyki dziennikarskiej, rolą mediów i ich wpływem na społeczeństwo. Zakupiono także dyktafon, pendrive i aparat fotograficzny dla koła.

Nauczyciel prowadzący: Magdalena Trzeciak-Jóźwiak

 

10.    Dancing girls i Mapety:

Projekty grup realizowane były w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie. Dziewczęta z „Dancing girls” zorganizowały warsztaty taneczne dla młodzieży, natomiast chłopcy z grupy „Mapety” wyremontowali świetlicę w placówce.

Nauczyciel prowadzący: Anna Wasielewska

 

 

Podsumowanie programu  „Life Skills” odbyło się w Kutnowskim Domu Kultury. Oprócz dyrekcji szkoły, nauczycieli, uczniów,
w uroczystości udział wziął p. Wojciech Banasiak, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kutnie.
Wyjątkowość uczniów i opiekunów, którzy urzeczywistnili wszystkie projekty wielokrotnie podkreślał  Witold Skrzypczyk – koordynator lokalny programu. Natomiast Arkadiusz Brzeziński – przedstawiciel Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży wręczył wszystkim uczestnikom specjalne certyfikaty, a uczniowie zaprezentowali kilka wybranych przedsięwzięć. Dyrektor naszej szkoły p. Zofia Falborska  podkreśliła dydaktyczne i moralne aspekty projektów i podziękowała wszystkim uczestnikom za determinację w działaniu i rozsławienie imienia szkoły w środowisku lokalnym.

Galeria zdjęć
img_0962 2002-grudzien-su-w-osrodku-szkolno-wych-na-ul-deotymy-w-kutnie 1993-wizyta-biskupa-zawitkowskiego-w-zs-nr-3-w-kutnie4 1996-97-1-zsh-mgr-s-fangrat