Porozmawiajmy o kulturze

29 maja w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się debata na temat: Wysoka czy popularna – jakiej kultury oczekuje miasto Kutno?  Dyskusja została zorganizowana przez naszą szkołę w ramach Roku Jubileuszowego i wynikała
z potrzeby zanalizowania stanu lokalnej kultury, a zwłaszcza dysproporcji między różnorodnością oferty kulturalnej a niską frekwencją mieszkańców. Gośćmi debaty byli: p. Mirosław Ruciński – członek Zarządu Powiatu, p. Teresa  Mosingiewicz – dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury, p. Barbara Znajewska-Tomczak – inspektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, p. Grażyna Baranowska – bibliotekarka, poetka,  pracownik Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, p. Sylwia Stasiakpracownik Muzeum Regionalnego w Kutnie, p. Artur Fryzpoeta, publicysta, założyciel i członek stowarzyszeń kulturalnych, instruktor KDK, p. Krzysztof Ryzlak – instruktor Kutnowskiego Domu Kulturyp.Katarzyna Kacprzakprzedstawicielka Hotelu i Restauracji Rondo, p. Sławomir Bryłkamuzyk zespołu Alastor. W spotkaniu uczestniczyła także duża grupa uczniów kutnowskich szkół ponadgimnazjalnych: ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 3, I LO i II LO.

Debatę otworzyła p. wicedyrektor Anna Janiak, która powitała zaproszonych gości i  potwierdziła zasadność  rozmowy o lokalnej kulturze. W trakcie dyskusji obecni mogli wysłuchać fragmentów wywiadu z wiceprezydentem Kutna p. Zbigniewem Wdowiakiem oraz zobaczyć wyniki ankiety dotyczącej sposobu spędzania  wolnego czasu przez mieszkańców naszego miasta.

Debata oscylowała wokół wielu ważnych wątków – hierarchizacji kultury, propozycji kulturalnej dla  Kutna, przyczyn niskiej aktywności mieszkańców, finansowania instytucji kulturalnych oraz promocji oferty kulturalnej miasta.

Wszyscy dyskutanci podkreślali bogatą ofertę wydarzeń kulturalnych w mieście, ale jednocześnie wskazywali na niewielką frekwencję mieszkańców, która zdaniem zaproszonych gości nie powoduje obniżenia jakości wydarzeń kulturalnych.

Brak ciekawości, chęci poznawania nowych rzeczy, odkrywania dotąd nieznanych przeżyć są, zdaniem rozmówców, głównymi przyczynami absencji podczas wydarzeń kulturalnych miasta. Widoczna stała się dysproporcja między ofertą instytucji kulturalnych miasta a oczekiwaniami mieszkańców Kutna. Z analizy ankiety wynika, że priorytetowym założeniem kutnowian jest rozrywka, która – jak słusznie zauważają władze miasta i goście debaty – nie pozostaje w sferze możliwości i zainteresowań osób odpowiedzialnych za kulturę w naszym mieście. Jest to jedynie apel do prywatnych przedsiębiorców o zwiększenie inwestycji dotyczących kultury popularnej. Goście prezentowali konkretne projekty (Stacja Kutno, Festiwal i Konkurs Złoty Środek Poezji), które najefektywniej przyczyniają się do promocji miasta i regionu. Wszyscy zwracali uwagę również na ogromną rolę szkoły w rozbudzaniu społecznej potrzeby uczestnictwa w kulturze, w kształtowaniu wrażliwości i poczucia estetyki wśród młodych ludzi. Debata otworzyła szereg ważnych i trudnych tematów związanych z kulturą, zwłaszcza lokalną i mamy nadzieję,
że wzbudziła liczne refleksje wśród osób finansujących kulturę, podmiotów odpowiedzialnych za propozycje kulturalne, a przede wszystkim wśród mieszkańców naszego miasta, bo właśnie dla nich tworzy się kulturę i dzięki nim wszelkie działania nabierają sensu.

Za przygotowanie debaty odpowiedzialne były p. Ewa Kowalik, p. Katarzyna Szczepaniak, p. Anna Wasielewska, p. Iwona Smolińska, p. Agnieszka Smolarczyk, p. Monika Kowalska, p. Irena Rybicka, p. Renata Kubicka,
za jej prowadzenie – p. Agnieszka Sędkowska.

Comments are closed.

Galeria zdjęć
promocja_zdrowia_23 img_0920 img_3063-mini-900 1984-92_0