Jubileusz 80-lecia powstania szkoły

jubileusz80

Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego to szkoła z tradycjami. Jej początki sięgają 1932 roku, kiedy to w domu Braci Wyganowskich, a wkrótce na ulicy Lelewela zaczęły odbywać się zajęcia szkolne. Zmieniała się rzeczywistość i nazwy szkoły: „Handlówka”, CRS, „Ekonomik”, „Grabski”.

Jednak bez względu na nazwy od 80 lat jest niemym świadkiem historii pisanej przez Nas wszystkich: uczniów, nauczycieli, pracowników administracji, rodziców.

Rocznica istnienia szkoły to doskonała okazja do podsumowań, które znalazły odzwierciedlenie w monografii wydanej z okazji rocznicy. Nosi ona tytuł „Okruchy pamięci”.

„Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina”. Taka myśl zapewne towarzyszyła wszystkim, którzy przybyli na uroczystość Jubileuszu 80-lecia powstania naszej szkoły.

Poranną mszę świętą w intencji uczniów, nauczycieli i  absolwentów  odprawił ksiądz biskup Józef Zawitkowski, który w swoim kazaniu, nazywając szkołę „Alma Mater”, podkreślał wartości, których ona strzeże. Liturgię celebrowali także księża: Stanisław Pisarek  – dziekan Parafii św. Wawrzyńca i absolwenci –  Roch Walczak i Mirosław Jagiełło.

Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy obchodów  przeszli ulicą Królewską  do Kutnowskiego Domu Kultury, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości. Rozpoczęła ją mądra i poruszająca „Pieśń o Władysławie Grabskim” w wykonaniu chóru pod kierunkiem pani Joanny Rzymkowskiej.

Swoją obecnością zaszczycili nas wyjątkowi goście:

  • Pani Małgorzata Kidawa-Błońska poseł na Sejm RP, prawnuczka patrona szkoły Władysława Grabskiego,
  • Pan Maciej Grabski, profesor PAN, wnuk Władysława Grabskiego,
  • Pan Piotr Bartosiak naczelnik Wydziału Inicjatyw Europejskich w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w MEN,
  • Pan Konrad Czyżyński – Łódzki Wicekurator Oświaty,
  • Pani Mirosława Gal-Grabowska – Starosta Kutnowski,
  • Pan Mirosław Ruciński – członek Zarządu Powiatu w Kutnie,
  • Pan Wojciech Banasiak – dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,
  • Pani Małgorzata Brzezińska – konsul honorowy Wielkiej Brytanii.
jubileusz80lecia44

Poseł RP pani Małgorzata Kidawa-Błońska – prawnuczka patrona.

jubileusz80lecia45

Profesor Polskiej Akademii Nauk pan Maciej Grabski – wnuk patrona.

 

149fot-dominik-marciniak

Poseł RP pani Małgorzata Kidawa-Błońska i profesor Polskiej Akademii Nauk pan Maciej Grabski

154fot-dominik-marciniak

W pierwszym rzędzie od lewej: wicekurator Konrad Czyżyński, posłanka Małgorzata Kidawa-Błońska, profesor Maciej Grabski, Ekscelencja Ks. Biskup Józef Zawitkowski, Prałat Ks. Dziekan Stanisław Pisarek, prezydent Zbigniew Burzyński, dyrektor Zofia Falborska, naczelnik Piotr Bartosiak, konsul honorowy Małgorzata Brzezińska

175fot-dominik-marciniak

Profesor Polskiej Akademii Nauk pan Maciej Grabski

198fot-dominik-marciniak

Pan Piotr Bartosiak naczelnik Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w MEN

203fot-dominik-marciniak

Pan Konrad Czyżyński – Łódzki Wicekurator Oświaty

209fot-dominik-marciniak

Od lewej: pan Mirosław Ruciński – Członek Zarządu Powiatu w Kutnie, pani dyrektor Zofia Falborska,
pani Mirosława Gal-Grabowska – Starosta Kutnowski

212fot-dominik-marciniak

Prezydent Miasta Kutno pan Zbigniew Burzyński

220fot-dominik-marciniak

Od lewej: pan Jan Wawrzyniak wicedyrektor Zespołu Szkół CKU im. S. Batorego w Koninie, pani Zofia Falborska – dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 i pani Maria Schulz – prezes Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych

223fot-dominik-marciniak

Pani dyrektor Zofia Falborska i pan Zygmunt Grzesiak prezes Fundacji Liceów Handlowo-Kupieckich w Bydgoszczy.

225fot-dominik-marciniak

Pani Elżbieta Sękowska – dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Wł. Grabskiego w Lublinie wraz z przedstawicielami Klubu Szkół Władysława Grabskiego.

231fot-dominik-marciniak

Pani Elżbieta Gonciarz z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

239fot-dominik-marciniak

Pani dyrektor Zofia Falborska i Barbara Nowacka – dyrektor II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie.

240fot-dominik-marciniak

Pani dyrektor Zofia Falborska i pani Kamila Niewiadomska – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi.

W przemówieniu pani dyrektor Zofia Falborska przypomniała historię szkoły: od resortowej handlówki, przez szkołę spółdzielczą po wiodący w powiecie kutnowskim zespół szkół, który: „wykorzystuje doświadczenia z przyszłości dla teraźniejszości z myślą o przyszłości”. Porównała szkołę do dumnego drzewa, które wyrosło z „wątłego szczepu wsadzonego w glebę w 1932 przez Chrześcijański Związek Kupiectwa Polskiego”. Drzewo wydało owoce – dziś jest nowoczesną placówką kształcącą w wielu potrzebnych na rynku pracy zawodach i  głęboko wrosła w pejzaż miasta i regionu. „Czas mija, a drzewo stoi, obejmując swoimi konarami przeszłość i przyszłość”- podkreśliła pani Dyrektor.

Głos zabrali także goście, a wśród nich: pani poseł Małgorzata Kidawa-Błońska, pan profesor Maciej Grabski, wicekurator oświaty pan Konrad Czyżyński, pani Maria Schulz – prezes Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych, pan naczelnik Piotr Bartosiak, pani starosta Mirosława Gal-Grabowska. Podkreślili oni wagę kształcenia zawodowego w dzisiejszych realiach oraz życzyli dalszych sukcesów uczniom i nauczycielom.

Jubileusz 80-lecia szkoły świętowaliśmy w październiku, który od lat niezmiennie kojarzony jest ze Świętem Edukacji Narodowej. W tym dniu wyróżnia się tych, którzy w pełni świadomi spoczywających na nich obowiązków kształtują młode charaktery, wskazują drogi, uczą i wychowują. Wicekurator Konrad Czyżyński wręczył Medal Komisji Edukacji Narodowej pani Ewie Kowalik, natomiast panie: dyrektor Zofia Falborska, wicedyrektor Henryka Engel i Barbara Kaźmierczak-Nowak otrzymały nagrody z rąk starosty kutnowskiej pani Mirosławy Gal-Grabowskiej.

Część oficjalną uroczystości poprowadzili absolwenci: Karolina Płócienniczak i Janusz Łukomski.

Program artystyczny był wzruszającą  poetycko-muzyczną podróżą w przeszłość. Uczniowie odczytali fragmenty wspomnień  i zaśpiewali nastrojowe piosenki, które poprowadziły zebranych ku temu, co minione, a jednak wciąż żywe, wspólne wszystkim absolwentom i pracownikom szkoły – ku wspomnieniom.

Uczestnicy uroczystości w Kutnowskim Domu Kultury  udali się do szkoły na spotkania z dawno niewidzianymi przyjaciółmi i nauczycielami. Towarzyszyły im  radość i wzruszenie oraz przeświadczenie, że znów, choć na chwilę, udało się zatrzymać czas.

 

Galeria zdjęć

Koncert w Panstwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Kutnie

Msza św. w Kościele Św. Wawrzyńca w Kutnie

Przemarsz do Kutnowkiego Domu Kultury

Uroczystość jubileuszowa w Kutnowskim Domu Kultury

Spotkania klasowe w szkole

Comments are closed.

Galeria zdjęć
img_3474-mini-900 img_3043-mini-900 1980-te-zima-z-kolezankami 1984-97_0