Author Archive

Żegnając przyjaciela

logo_zalobapożegnanie-p

 

 Zofia Falborska

 

 

Szanowni Państwo,

jeśli chcielibyście udostępnić nam swoje zdjęcia, żebyśmy mogli zamieścić je w galerii , prosimy o kontakt e-mailowy: sekretariat@grabski.edu.pl, grabski.jubileusz@gmail.com lub telefoniczny (24) 355-78-89

„Kiedy myślimy o kimś zostając bez niego…”

W ostatnich dniach stycznia  pożegnaliśmy zmarłych – Pana dyrektora Jana Firka i Panią Wandę Poleską – wspaniałych pedagogów, zasłużonych nauczycieli, którzy swoje życie zawodowe związali z naszą szkołą, przez lata, jak powiedział jeden z absolwentów, rzeźbili serca i umysły kolejnych roczników uczniów.

Jan Firek (dyrektor szkoły w l. 1986 – 1991) – nauczyciel matematyki, wychowawca wielu pokoleń młodzieży.
Od 1963 r. był wicedyrektorem ds. wydziału zaocznego. W czasie sprawowania przez niego funkcji dyrektora placówka po raz kolejny zmieniła swoją nazwę na Zespół Szkół Nr 3, przestała być szkołą spółdzielczą i stała się szkołą Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pan Dyrektor wprowadził nowe kierunki kształcenia w Liceum Ekonomicznym. Tak wspomina Pana Dyrektora jego następca, p. Zygmunt Pietrzykowski:

Z Panem profesorem Firkiem los zetknął mnie dwukrotnie. Najpierw, gdy uczył mnie matematyki w I LO im. J. H. Dąbrowskiego. Ponownie  spotkałem go w naszej szkole już jako kolegę – w pracy. Współpracowałem
z Panem dyrektorem Firkiem jako działacz związkowy. Był osobą bardzo skromną. Okazał mi wiele życzliwości. Bardzo mi pomógł, udzielając rzeczowych, przyjacielskich rad, kiedy byłem dyrektorem szkoły. Potrafiliśmy wówczas godzinami wędrować po ulicach naszego miasta, rozmawiając.

Pani Wanda Poleska (1976 – 2013) – nauczycielka przedmiotów zawodowych: towaroznawstwa, ekonomiki i organizacji handlu, ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw, ekonomiki i organizacji sprzedaży, arytmetyki gospodarczej, statystyki, kultury zawodu, technologii i towaroznawstwa, marketingu, operacji bankowych, ekonomiki produkcji roślinnej, ekonomik produkcji zwierzęcej, biurowości i korespondencji; wychowawczyni w szkole i internacie, opiekunka Spółdzielni Uczniowskiej.

Pożegnanie pana dyrektora Jana Firka.

Wspomnienie o pani Wandzie Poleskiej.

Szanowni Państwo,

Uroczystość jubileusz 80-lecia szkoły i IV Zjazd Absolwentów już za nami.

Bylibyśmy wdzięczni, gdybyście zechcieli podzielić się swoimi refleksjami
i przeżyciami. Za zgodą Państwa opublikujemy je na stronie jubileuszowej
i w wydawnictwie pozjazdowym.

Historia szkoły

3Informujemy, że w sekretariacie szkoły można zakupić monografię:
Handlówka, CRS, Ekonomik, Grabski 1932-2012. Okruchy pamięci.
Cena jednego egzemplarza – 37 zł.
W sprawie przesyłki pocztowej prosimy o kontakt pod numerem tel. (24) 355 78 79.

 

Wydawnictwo obejmuje historię i życie szkoły, informacje o dyrektorach, wykaz nauczycieli i wychowawców, ważne wydarzenia, działalność organizacji młodzieżowych, osiągnięcia uczniów, wspomnienia nauczycieli, pracowników administracji
i absolwentów. Całość ilustrowana zdjęciami. Czytaj całość »

Jubileusz 80-lecia powstania szkoły

jubileusz80

Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego to szkoła z tradycjami. Jej początki sięgają 1932 roku, kiedy to w domu Braci Wyganowskich, a wkrótce na ulicy Lelewela zaczęły odbywać się zajęcia szkolne. Zmieniała się rzeczywistość i nazwy szkoły: „Handlówka”, CRS, „Ekonomik”, „Grabski”.

Jednak bez względu na nazwy od 80 lat jest niemym świadkiem historii pisanej przez Nas wszystkich: uczniów, nauczycieli, pracowników administracji, rodziców.

Rocznica istnienia szkoły to doskonała okazja do podsumowań, które znalazły odzwierciedlenie w monografii wydanej z okazji rocznicy. Nosi ona tytuł „Okruchy pamięci”.

„Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina”. Taka myśl zapewne towarzyszyła wszystkim, którzy przybyli na uroczystość Jubileuszu 80-lecia powstania naszej szkoły.

Poranną mszę świętą w intencji uczniów, nauczycieli i  absolwentów  odprawił ksiądz biskup Józef Zawitkowski, który w swoim kazaniu, nazywając szkołę „Alma Mater”, podkreślał wartości, których ona strzeże. Liturgię celebrowali także księża: Stanisław Pisarek  – dziekan Parafii św. Wawrzyńca i absolwenci –  Roch Walczak i Mirosław Jagiełło.

Czytaj całość »

Przybliżony program obchodów zakończenia Roku Jubileuszowego

Szanowni Państwo,

 

Podajemy przybliżony program obchodów zakończenia Roku Jubileuszowego i IV Zjazdu Absolwentów w dn. 05.10.2012 r.:

 

Część pierwsza:

 

g. 9.00 – Msza św. w kościele św. Wawrzyńca w Kutnie

g.10.15 – przemarsz uczestników uroczystości do KDK

ok. 10:30 – rejestracja uczestników Zjazdu; odbiór materiałów okolicznościowych

g.11.00 – część oficjalna Jubileuszu 80-lecia szkoły i IV Zjazdu Absolwentów

g.13.30 – spotkania klasowe z wychowawcami i nauczycielami w szkole
– ul. Kościuszki 24  (kawa, herbata)

 

Część druga:

 

g. 17.00  – „Biesiadny stół” – Restauracja „Elida” w Sieciechowie

 

Zapraszamy Państwa do zwiedzania szkoły i wystaw okolicznościowych. Informujemy również, ze będzie można nabyć monografię szkoły: Handlówka, CRS, Ekonomik, Grabski. 1932 – 2012. Okruchy pamięci.

 

Nr konta bankowego

Szanowni Państwo

Podajemy numer konta, na które należy dokonywać wpłaty
z tytułu uczestnictwa w uroczystościach jubileuszowych w dniu 05 października 2012 roku.

W przelewie prosimy podać:

  • imię i nazwisko (także rodowe),

  • adres zamieszkania,

  • rok ukończenia szkoły,

  • nazwisko wychowawcy,

  • ewentualnie telefon kontaktowy.

PKO BP SA Oddział 1 w Kutnie

Nr konta 06 1020 3440 0000 7102 0013 4122

Wpłat należy dokonać najpóźniej do 31 sierpnia 2012 roku.

Zaproszenie na trzecie spotkanie w „Kawiarence wspomnień”

Dyrektor, Rada Pedagogiczna i uczniowie
Zespołu Szkół nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie
w ramach obchodów
Roku Jubileuszowego 80-lecia szkoły
mają zaszczyt zaprosić
Absolwentów, Nauczycieli i pozostałych Pracowników
„Handlówki”, „CRS-u”, „Ekonomika” i „Grabskiego”
na spotkanie w „Kawiarence wspomnień”
w dn. 15 czerwca 2012r.
o godz. 17:00

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 13.06.2012:
telefonicznie (24) 355 78 79, e-mailem: sekretariat@grabski.edu.pl lub osobiście.

Galeria zdjęć
img_0962 2002-grudzien-su-w-osrodku-szkolno-wych-na-ul-deotymy-w-kutnie 1993-wizyta-biskupa-zawitkowskiego-w-zs-nr-3-w-kutnie4 1996-97-1-zsh-mgr-s-fangrat