X Święto Szkoły – „I dziesięć lat minęło…”

24 kwietnia nasza szkoła obchodziła mały jubileusz – X Święto Szkoły pod hasłem „I dziesięć lat minęło…” Była to okazja, aby zaprezentować to, z czego jesteśmy dumni, co nas bawi i wzrusza. Historię „Grabskiego” współtworzyło i nadal kształtuje wiele osób – uczniowie, nauczyciele, rodzice, przyjaciele szkoły –zaangażowani w jej życie.

Swoją obecnością zaszczycili nas:

 • Pan Artur Gierula – Członek Zarządu Powiatu w Kutnie
 • Pan Zbigniew Burzyński – Prezydent Miasta Kutno
 • Prałat Stanisław Pisarek – dziekan, proboszcz Parafii pod wezwaniem Św. Wawrzyńca w Kutnie, wieloletni nauczyciel naszej szkoły
 • Pan Robert Baryła – Dyrektor Biura Poselskiego Pana Tadeusza Woźniaka Posła na Sejm RP i Pani Jolanta Pietrusiak – radna
 • Pan profesor Grzegorz Grabski – prawnuk naszego Patrona
 • Pani Julianna Barbara Herman – Burmistrz Krośniewic
 • Pan Jerzy Bryła – Wójt Gminy Kutno
 • Pan Tadeusz Kaczmarek – Wójt Gminy Strzelce
 • Pan Robert Pawlikowski – Wójt Gminy Oporów
 • Pan Marian Dysierowicz – Przewodniczący Rady Gminy Bedlno w imieniu Pana Krzysztofa Kołacha i Pan Krzysztof Trusiński – Przewodniczący Komisji Socjalnej Oświaty i Kultury
 • Pan Radosław Rojewski – Dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury
 • Pani Jolanta Bujalska-Kowalczyk – Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ”Solidarność” w Kutnie
 • Pan Mariusz Kozarski – Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie
 • Emerytowani dyrektorzy i nauczyciele, rodzice, przedstawiciele lokalnych mediów

„Miło nam gościć twórców tradycji i historii szkoły oraz współtwórców jej teraźniejszości, nauczycieli pracujących w tej placówce w minionych latach i obecnie oraz wszystkich jej pracowników” powitał zebranych pan dyrektor Wojciech Banasiak.

W sposób szczególny podziękował twórcom historii „Grabskiego”, którzy tworzyli i pielęgnowali jej tradycje. Pamiątkowe statuetki otrzymali:

 • Pani Zofia Falborska – wieloletnia dyrektor szkoły,
 • Pani Krystyna Jarecka – wieloletnia wicedyrektor szkoły,
 • Pani Agnieszka Zawadzka – wieloletnia wicedyrektor,
 • Pan Krzysztof Debich – Starosta Kutnowski
 • Pan Zbigniew Burzyński – Prezydent Miasta Kutno,
 • Prałat Stanisław Pisarek – wieloletni nauczyciel szkoły,
 • Pan Zbigniew Nyga – prezes Gospodarstwa Rolno-Rybackiego w Borowie
 • Pan Grzegorz Grabski

Pan profesor przekazał społeczności szkolnej cenną, rodzinną pamiątkę – order, który Władysław Grabski otrzymał od papieża Piusa IX.

„Czułem, że order powinien znaleźć się w tej szkole” – powiedział pan Grzegorz Grabski.

Ten wspaniały gest społeczność szkolna doceniła gromkimi brawami.

Wzruszającym punktem szkolnego święta była multimedialna prezentacja – swoista podróż w czasie, w którą zabrały nas Edyta Królikowska i Agata Pawłowska – tegoroczne absolwentki. Przypomnieliśmy sobie rok 2004, kiedy to szkole nadano imię Władysława Grabskiego, kolejne święta, pełne humoru szkolne kabarety, gości, którzy niezmiennie zaszczycali nas swoją obecnością… Zdjęcia dostarczyły nam wiele radości i wzruszeń… Zmieniały się czasy, uczniowie, dyrektorzy i nauczyciele, ale pozostało to, co najważniejsze, przekazywane wartości: wiedza i wierność tradycji.

Dzięki nim nasza szkoła zajmuje wysokie miejsce wśród szkół zawodowych, co potwierdza tegoroczny ranking Perspektyw. Nie byłoby tego sukcesu bez pracodawców, którzy wspierają nas w doskonaleniu umiejętności zawodowych. „Przyjmijcie Państwo zapewnienie, że Wasza postawa, gesty dobrej woli, otwartość na nasze potrzeby, rozwijanie zdolności zawodowych uczniów wpisały się na trwale w historię szkoły. Pozostaniecie zawsze serdecznymi przyjaciółmi naszej społeczności” – powiedział pan dyrektor, dziękując

 • Pani Juliannie Barbarze Herman – Burmistrzowi Krośniewic
 • Panu Jerzemu Bryle – Wójtowi Gminy Kutno
 • Panu Robertowi Pawlikowskiemu – Wójtowi Gminy Oporów
 • Panu Tadeuszowi Kaczmarkowi – Wójtowi Gminy Strzelce
 • Panu Marianowi Dysierowiczowi – Przewodniczącemu Rady Gminy Bedlno i Panu Krzysztofowi Trusińskiemu – Przewodniczącemu Komisji Socjalnej Oświaty i Kultury
 • Panu Andrzejowi Nowakowskiemu – Prezesowi Zarządu RSM PIONIER w Kutnie
 • Pani Alicji Sikorze – Członkowi Zarządu Zakładów Podzespołów Radiowych „Miflex” w Kutnie
 • Pani Sylwii Olszewskiej – pełnomocnikowi Zarządu SPOŁEM PSS w Kutnie
 • Pani Halinie Boczkaji – Dyrektorowi Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
  w Kutnie
 • Panu Wojciechowi Waryszewskiemu – Dyrektorowi Generalnemu SIRMAX POLSKA Sp. z o.o. w Kutnie
 • Panu Pawłowi Ślęzakowi – Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie
 • Pani Zofii Brożyńskiej – Kierownikowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej w Kutnie oraz Pani Irenie Górczyńskiej
  – starszej inspektor
 • Pani Iwonie Kowalczyk – Kierownikowi Działu Usług Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie
 • Pani Dorocie Nowakowskiej – przedstawicielce GoodMills Polska Kutno
  z o.o.
 • Pani Jolancie Janiszewskiej – właścicielce Agencji Reklamowej ,,ZET” w Kutnie
 • Panu Pawłowi Oleksiewiczowi – właścicielowi MPC w Kutnie
 • Pan Dariuszowi Przyłodze – właścicielowi PRZYŁOGA w Kutnie
 • Pan Łukaszowi Puchalskiemu – właścicielowi Agencji Usługowo-Reklamowej PRIMDRUK w Kutnie
 • Pani Judycie Dyczko i Panu Adamowi Cichaczowi- przedstawicielom HURT-PAP w Kutnie

 

 

 

 

 

Uczniowie naszej szkoły chętnie angażują się w różnego rodzaju przedsięwzięcia: konkursy, zwody sportowe, wolontariat. Święto Szkoły było doskonałą okazją, aby ich nagrodzić.

W szkolnym konkursie historycznym „Władysław Grabski i jego czasy” najlepsi okazali się:

 • Patrycja Solarska z kl. I TH
 • Kacper Rolewski z kl. I TI
 • Przemysław Siuda z kl. I TI

Mistrzami quizu „ Co wiesz o swojej szkole” są:

 • Małgorzata Łuczak z kl. III TH,
 • Aleksandra Sobczyk z kl. III TOT
 • Monika Pałczyńska z kl. III TH

Laureatami konkursu na „zakładkę jubileuszową do książki” zostali:

 • Natan Gęstwa z kl. I TI
 • Adrian Okupski z kl. II TI
 • Tomasz Wesołek z kl. III TI

Zwycięzcy konkursu „Grabski w obiektywie” to:

 • Ewelina Katarzyńska z kl. IV TOR
 • Arkadiusz Majchrzak z kl. III TI
 • Paulina Szkup z kl. III TOR

 

W konkursie „Dlaczego i co warto przeczytać” zwyciężyli:

 • Aleksandra Gutarowska z kl. I TH
 • Mariola Kiełbasa z IV TL,
 • Alicja Winiecka z kl. I TL

 

Wyrazem wdzięczności i uznania jest ceremonia przyznawania „Grabek” nauczycielom, którzy znaleźli szczególne miejsca w uczniowskich sercach. Tegoroczne kategorie nawiązywały do minionych świąt szkoły:

 • „Złotym wykładowcą” została pani Ewa Kowalska
 • „Złote serce” ma pani Monika Kowalska
 • „Nauczycielem aktywistą” jest niewątpliwie pani Luiza Collins,
 • „Mecenasem kultury” została pani wicedyrektor Anna Janiak
 • Pani Renata Kubicka to „Obieżyświat”
 • „Biznesmenem z klasą” okazał się pan Dariusz Lewiński
 • Humor propaguje pani wicedyrektor Henryka Engel
 • W kategorii „Nowoczesny Europejczyk” wygrała pani Magdalena Trzeciak – Jóźwiak
 • „Cudotwórcą” został pan Piotr Kubicki
 • „Zawiadowcą stacji „Grabski” jest pan dyrektor Wojciech Banasiak

Tanecznym krokiem w drugą część uroczystości – zakończenia roku szkolnego klas maturalnych wprowadzili nas uczniowie, którzy zatańczyli dostojnego poloneza.

Uroczystość poprowadzili Paulina Fijałkowska z kl. IV TOT i Łukasz Dryńkowski z kl. IV TE.

Pan dyrektor Wojciech Banasiak zwrócił się do Absolwentów „Dzisiaj nadszedł czas zakończenia nauki w Technikum w Zespole Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie. Rozpoczyna się dla Was zupełnie nowy, bardzo ważny etap w dorosłym już życiu, czas planowania i budowania bliższej i dalszej przyszłości. Pozytywną moc i energię, którą posiadacie wykorzystajcie z pożytkiem, racjonalnie, niech one wskazują Waszemu życiu właściwy azymut. Planujcie już dzisiaj dalsze życie tak, aby było twórcze radosne, piękne, wartościowe, szlachetne… Nie bójcie się marzeń, one zachęcają do przekraczania własnych ograniczeń, motywują do działania oraz dodają sił…” Życzył młodzieży sukcesów oraz szczęścia w dorosłym życiu.

To absolwenci rocznik 2015 przez ostatnie lata tworzyli historię naszej szkoły. Zawsze byli doceniani za pasję, zaangażowanie i wrażliwość. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali:

 • Kinga Sobczak IV TOR                 5,03
 • Sandra Matczak IV TE                    5,00
 • Patrycja Piotrowska IV TE                    4,83
 • Paulina Fijałkowska IV TOT                 4,76
 • Anna Drążczyk IV TOT                 4,76
 • Gabriela Ladorucka IV TOT                 4,76
 • Małgorzata Grzelak IV TL                    4,75

Absolwentka – Kinga Sobczak z kl. IV TOR otrzymała Medal Pamiątkowy Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy

Świadectwa ukończenia szkoły wręczyły swoim wychowankom:

 • Pani Anna Wasielewska klasie technik ekonomista
 • Pani Ewa Kowalik klasie technik organizacji reklamy
 • Pani Katarzyna Kopańska- Zimna klasie technik informatyk
 • Pani Agnieszka Smolarczyk klasie technik logistyk
 • Pani Agata Krzyżyńska w zastępstwie pani Agnieszki Sędkowskiej klasie technik obsługi turystycznej.

W imieniu wychowawców maturzystów pożegnała pani Agnieszka Smolarczyk, a pani Dorota Pawłowska –przedstawicielka rodziców podziękowała nauczycielom za trud i zaangażowanie w pracę z młodzieżą.

Na zakończenie głos w imieniu absolwentów zabrała Paulina Fijałkowska „ Nigdy już nie spotkamy się w tym gronie… Chcielibyśmy zachować moment naszego pożegnania, by pozostał w pamięci naszej i Waszej Drodzy nauczyciele, Goście, Rodzice”.

Trudno było powstrzymać łzy, gdy uczniowie żegnali swoich nauczycieli kwiatami przy dźwiękach piosenki w wykonaniu szkolnego chóru „To były piękne dni”.

 

Koordynatorkami Święta Szkoły były panie Maria Pływacz, Elżbieta Trawczyńska, Agnieszka Drapińska, natomiast zakończenia roku szkolnego klas IV-ych panie Anna Wasielewska i Katarzyna Kopańska-Zimna.

X Święto Szkoły prowadzili Justyna Strzelecka z klasy i Łukasz Zalewski z klasy II TL.

Piosenki wykonał chór szkolny pod kierunkiem pani Katarzyny Szczepaniak.

Comments are closed.

Galeria zdjęć
img_0962 2002-grudzien-su-w-osrodku-szkolno-wych-na-ul-deotymy-w-kutnie 1993-wizyta-biskupa-zawitkowskiego-w-zs-nr-3-w-kutnie4 1996-97-1-zsh-mgr-s-fangrat