Author Archive

„Prawdziwe szczęście trwa wiecznie – jest w rękach długowieczności”

14 kwietnia pani Helena Handzelewicz – wieloletnia nauczycielka naszej szkoły obchodziła setne urodziny. Swoje życie zawodowe związała z Gimnazjum Kupieckim, później Liceum Ekonomicznym, w których przepracowała ponad 35 lat. Uczyła przedmiotów zawodowych – biurowości i korespondencji, organizacji i techniki handlu, organizacji przedsiębiorstw i obrotu gospodarczego, pracy biurowej, spółdzielczości. Pani dyrektor Krystyna Jarecka tak wspomina dostojną Jubilatkę: „kulturalna, taktowna, ogromna wiedza merytoryczna, wymagająca, ale sprawiedliwa w ocenie pracy uczniów – młodzież to najbardziej doceniała”.

Była pedagogiem z powołania, wiedzę przekazywała z pasją i zaangażowaniem.  Jej uczniowie zajmowali ważne stanowiska w urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach w Kutnie i poza jego granicami. Pani Helena Handzelewicz ogromną wagę przywiązywała do wychowania. Była wzorem kultury osobistej i taktu. Zawsze życzliwa, wyrozumiała, budowała w kolejnych pokoleniach młodzieży poczucie odpowiedzialności i obowiązku.

Ten wyjątkowy jubileusz to dla społeczności naszej szkoły okazja, aby podziękować pani Helenie Handzelewicz za wszelkie trudy i owoce minionych 100 lat, a przede wszystkim złożyć  najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia dobrego zdrowia, spokoju, pogody ducha na dalsze długie lata życia.

 

 

X Święto Szkoły – „I dziesięć lat minęło…”

24 kwietnia nasza szkoła obchodziła mały jubileusz – X Święto Szkoły pod hasłem „I dziesięć lat minęło…” Była to okazja, aby zaprezentować to, z czego jesteśmy dumni, co nas bawi i wzrusza. Historię „Grabskiego” współtworzyło i nadal kształtuje wiele osób – uczniowie, nauczyciele, rodzice, przyjaciele szkoły –zaangażowani w jej życie.

Swoją obecnością zaszczycili nas:

 • Pan Artur Gierula – Członek Zarządu Powiatu w Kutnie
 • Pan Zbigniew Burzyński – Prezydent Miasta Kutno
 • Prałat Stanisław Pisarek – dziekan, proboszcz Parafii pod wezwaniem Św. Wawrzyńca w Kutnie, wieloletni nauczyciel naszej szkoły
 • Pan Robert Baryła – Dyrektor Biura Poselskiego Pana Tadeusza Woźniaka Posła na Sejm RP i Pani Jolanta Pietrusiak – radna
 • Pan profesor Grzegorz Grabski – prawnuk naszego Patrona
 • Pani Julianna Barbara Herman – Burmistrz Krośniewic
 • Pan Jerzy Bryła – Wójt Gminy Kutno
 • Pan Tadeusz Kaczmarek – Wójt Gminy Strzelce
 • Pan Robert Pawlikowski – Wójt Gminy Oporów
 • Pan Marian Dysierowicz – Przewodniczący Rady Gminy Bedlno w imieniu Pana Krzysztofa Kołacha i Pan Krzysztof Trusiński – Przewodniczący Komisji Socjalnej Oświaty i Kultury
 • Pan Radosław Rojewski – Dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury
 • Pani Jolanta Bujalska-Kowalczyk – Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ”Solidarność” w Kutnie
 • Pan Mariusz Kozarski – Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie
 • Emerytowani dyrektorzy i nauczyciele, rodzice, przedstawiciele lokalnych mediów

„Miło nam gościć twórców tradycji i historii szkoły oraz współtwórców jej teraźniejszości, nauczycieli pracujących w tej placówce w minionych latach i obecnie oraz wszystkich jej pracowników” powitał zebranych pan dyrektor Wojciech Banasiak.

Czytaj całość »

Zbliża się X Święto Szkoły

24 kwietnia w Kutnowskim Domu Kultury odbędzie się jubileuszowe – X Święto Szkoły. Ta, wieloletnia już, tradycja łączy pokolenia uczniów i nauczycieli poprzez akcentowanie dat oraz wydarzeń będących źródłem naszej tożsamości. Ostatni piątek kwietnia jest tradycyjnie okazją do podsumowania działalności szkolnej i pozaszkolnej, spotkań z ciekawymi ludźmi, uczestniczenia w debatach i wykładach. Święto nawiązuje do dat szczególnych – wprowadzenia polskiego złotego do obiegu i rozpoczęcia działalności przez pierwszy polski bank emisyjny – Bank Polski SA, który powołał do istnienia właśnie nasz patron Władysław Grabski. Ten wybitny polityk, dwukrotny premier Polski, rektor Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego był związany z naszym regionem poprzez miejsce urodzenia w niedalekim Borowie, a także działalność spółdzielczą i gospodarczą prowadzoną na terenie ziemi kutnowskiej.

W 2004 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Władysława Grabskiego oraz ufundowanie nowego sztandaru. Uroczystość ta stała się początkiem obchodzonego corocznie – od 2005 r. – Święta Szkoły. Jest ono okazją do zaprezentowania naszych sukcesów, ciekawych inicjatyw, podziękowania wszystkim, którzy z ogromnym zaangażowaniem i pasją piszą kolejne karty historii szkoły. Mamy nadzieję, że podczas zbliżającego się Święta będziemy cieszyć się z bycia razem, gdyż „pamięć
o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”.

Spotkanie po latach czyli „oswobodzone wspomnienia”

1-mini-900Dnia 11 października br. szkołę odwiedziły Absolwentki Liceum Ekonomicznego z lat 1973-1977,  które przyjechały z różnych stron Polski na spotkanie ze swoją wychowawczynią Zofią Falborską. „Na zjeździe Absolwentów w 2012 r. zadeklarowały swą obecność w roku zakończenia mojej pracy zawodowej” – wspomina Zofia Falborska.

„Było to bardzo wzruszające wydarzenie, gdyż z nimi łączą się początki mojej pracy dydaktycznej i pierwsze doświadczenia wychowawcze. Minęło 37 lat, kiedy otrzymały świadectwa dojrzałości i zjawiły się licznie w roku dla mnie tak znamiennym – przejścia na emeryturę. Historia zatoczyła koło!

Zwiedzały szkołę i szukały w niej swoich wspomnień, przekraczając jej magiczny próg miały znów 18 lat, wypełniając ją gwarem i radosnym śmiechem i, mimo że niektóre są już babciami – zachowywały się tak, jakby wszechwładny czas tu stracił swą moc. Z sentymentem i estymą wspominały swoich nauczycieli, szczególnie ciepło mówiły o ówczesnym dyrektorze Czesławie Falborskim i Państwu Krystynie i Tadeuszu Jareckich.

Cudowne dziewczyny – zawsze byłam z nich dumna – wyróżniały się nie tylko „kołnierzykami w kropeczki”, ale inteligencją, kulturą bycia i ambicją, gdyż często zajmowały pierwsze miejsce w szkolnych rankingach.

Dziękuję Im za niezapomniane wzruszenia!”

Spotkanie było  świadectwem żywej pamięci o szkole, nauczycielach, przyjaciołach z młodzieńczych lat, tęsknoty za  niepowtarzalną atmosferą…  Tworzyły ją szkolny mundurek, biały kołnierzyk, tarcza, a przede wszystkim poczucie więzi i prawdziwej przyjaźni, które towarzyszą Absolwentom na ścieżkach ich życia.

IMG_1599-mini-900IMG_1603-mini-900IMG_1604-mini-900 IMG_1608-mini-900 IMG_1611-mini-900

„Istota wspomnień polega na tym, że nic nie przemija…”

 15 czerwca, po raz trzeci w kawiarence wspomnień w ramach obchodów 80-lecia Jubileuszu szkoły, spotkali się absolwenci, byli i obecni nauczyciele, pracownicy administracji, uczniowie. Swoją obecnością zaszczycili nas ludzie, którzy tworzyli karty historii „Handlówki”, „CRS-u”, „Ekonomika” i „Grabskiego”. Chociaż zmieniały się nazwy szkoły, nie zmieniła się atmosfera życzliwości i sympatii, która zawsze towarzyszyła w niej nauczycielom i uczniom. W sentymentalną podróż do przeszłości zabrali nas wyjątkowi goście: wicedyrektor Krystyna Jarecka, p. Stanisława Fangrat, p. Barbara Kierszka, p. Janina Strojecka,
p. Krystyna Pisarska, p. Janina Karpińska p. Maria Wawrzyńczak, p. Janina From, p. Lechoslaw Kubiak, p.Ryszard Durbajłło,
p. Zygmunt Pietrzykowski oraz Absolwenci różnych roczników.

Każdy z uczestników Kawiarenki wspomnień pamięta tę szkołę inaczej. Dla jednych łączy  się ona z niełatwymi początkami pracy zawodowej, dla innych z pierwszą miłością, uniesieniami młodości, przyjaźniami – często na całe życie. Słowo szkoła przywołuje w pamięci obrazy ludzi, miejsc, zdarzeń, które – choć minęły – wciąż trwają i mają, dzięki takim spotkaniom, wpływ na przyszłe pokolenia, budują tożsamość tego miejsca. Mijają dni, tygodnie i lata, jednak my odnajdujemy w swych myślach sylwetki przyjaciół, współpracowników, z którymi los związał nas na zawsze doświadczeniami nauki i pracy. Wspominaliśmy dyrektora Franciszka Miksę – człowieka skromnego, szczerze oddanego młodzieży, panią Annę Stańczyk – nauczycielkę niezwykle uczynną i życzliwą, panią Ewę Gruzę bardzo wymagającą, ale uwielbianą przez młodzież za mądrość i takt
w kontaktach z uczniami, dyrektora Czesława Falborskiego – profesora o wielkiej kulturze osobistej, wspaniałego wychowawcę wielu pokoleń młodzieży, pana Leona Muracha – odpowiedzialnego, koleżeńskiego, człowieka „z ułańską fantazją”, pasjonata gry w szachy i krzyżówek, dyrektorów: Henryka Kierszkę i Franciszka Miksę oraz wielu  innych wspaniałych pedagogów
i pracowników administracyjnych, którzy związali swe życie ze szkołą. Spotkaniu towarzyszyły niepowtarzalne emocje – splatały się ze sobą wzruszenie z radością, nostalgia z uśmiechem wywołanym zabawnymi anegdotami oraz poczucie międzypokoleniowej wspólnoty. Na spotkaniu obecni byli także  najmłodsi – uczniowie „Grabskiego i innych szkół ponadgimnazjalnych, w tym laureaci konkursu „Mnie ta ziemia od innych droższa” zorganizowanego w ramach Roku Jubileuszowego. Nagrody z rąk pani dyr. Zofii Falborskiej i pani wicedyrektor Anny Janiak odebrali: Magdalena Żabczyńska
z Zespołu Szkół nr 4 im. Zygmunta Balickiego, Jakub Kacprzak z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. dr. Antoniego Toczewskiego oraz Aneta Sadowska z Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego,  zapisując w ten sposób nowe karty
w historii naszej szkoły.

Było to ostatnie spotkanie w Kawiarence wspomnień. Dziękujemy wszystkim, którzy znaleźli czas i zechcieli podzielić się z nami wspomnieniami, których istota polega na tym, że przeszłość wciąż w nas żyje i mimo upływu czasu- nie przemija.

 

Kawiarenka wspomnień – drugie spotkanie

„Wspomnienia zniekształcają perspektywę, a te najbardziej żywe potrafią unicestwić czas.”

Stephen King

 

W piątkowy wieczór przyszliśmy na spotkanie z przeszłością, daliśmy się uwieść niepowtarzalnej chwili i… znów poczuliśmy się jak uczniowie. Przywołaliśmy w pamięci magiczny czas młodości spędzony w murach tej szkoły. Niezwykły powrót do przeszłości nie byłby możliwy bez nauczycieli, absolwentów, uczniów, którzy postanowili wypić filiżankę kawy w „Kawiarence wspomnień”.

Trudno słowami wyrazić wzruszenie, gdy po wielu latach spotykamy kolegów i koleżanki ze szkolnej ławy, dawno niewidzianych nauczycieli. I choć dzieli nas wiele – wiek, zainteresowania, doświadczenia życiowe, to łączą przywołane w pamięci obrazy klas, szkolnych korytarzy,  ale przede wszystkim uczniów i pedagogów. Zaszczycili nas swoją obecnością: p. Lechosław Kubiak,
p. Janina Strojecka, p. Janina From, p. Krystyna Pisarska, dyr. Zygmunt Pietrzykowski, p. Jan Żebrowski, p. Zbigniew Leitgeber
i p. Jan Zawadzki oraz Absolwenci, także Ci z pierwszych powojennych roczników.

Wiele miejsca we wspomnieniach przybyłych gości zajęli p. Czesław Falborski – dyrektor placówki w latach1963-1978, zawsze uśmiechnięty, ale niepobłażliwy, wymagający od siebie i innych solidnej pracy oraz p. Leon Murach –  nauczyciel o wielkiej kulturze osobistej, posługujący się niekonwencjonalnymi metodami nauczania, ale jakże skuteczny w przekazywaniu wiedzy! Lekcje rachunkowości, bankowości, ekonomii, języków obcych to  niewyczerpane źródło opowieści i anegdot, które pozwoliły uświadomić wszystkim, także tym młodszym rocznikom uczniów, jak bardzo zmieniła się nasza szkoła na przestrzeni dziesięcioleci.

Mijają lata, ale w centrum wszelkiej aktywności szkolnej zawsze znajduje się człowiek, czego

świadectwem są opasłe tomy kronik, a w nich uwiecznieni na zdjęciach artyści, opisy uroczystości, zjazdów, spotkań, wycieczek…Trudno jednak nie oprzeć się wrażeniu, że byłyby to tylko księgi pokryte kurzem niepamięci, gdybyśmy nie ożywili w swych wspomnieniach  ludzi, którzy poprzez swoje zaangażowanie w pracę i pasję tworzyli historię i niepowtarzalną atmosferę „Ekonomika”. W szkolnej świetlicy spełniło się życzenie Fausta – czas stanął w miejscu!

Niestety, drugie spotkanie w „Kawiarence wspomnień” już za nami. Jest jednak nadzieja, że znów oszukamy upływające chwile, spotykając się 15 czerwca przy filiżance małej czarnej.

Serdecznie zapraszamy!

Inauguracja Jubileuszu 80-lecia powstania szkoły

Świąteczne spotkania przy „chlebowym stole” jednoczą wokół tworzonej przez pokolenia tradycji i stają się okazją do wspólnego przeżywania niepowtarzalnych chwil.

15 grudnia zasiedli przy nim „ludzie wspólnego gniazda” – wypróbowani przyjaciele naszej szkoły, grono pedagogiczne, obecni i byli pracownicy oraz rodzice, by uczestniczyć w otwarciu Roku Jubileuszowego 80-lecia powstania placówki.

Swoją obecnością zaszczycili nas:

 • p. Konrad Kłopotowski – wicestarosta kutnowski,
 • p. Zbigniew Wdowiak – wiceprezydent miasta Kutno,
 • P. T. Ks. Prałat Stanisław Pisarek – były nauczyciel naszej szkoły,
 • p. Mieczysław Wośko – prezes zarządu Polfarmex S.A.,
 • p. Sylwia Olszewska – członek zarządu PSS „Społem”

W atmosferze oczekiwania na święta Bożego Narodzenia, przy dźwiękach nastrojowych kolęd przygotowanych przez uczniów po kierunkiem pani Joanny Rzymkowskiej, goście przełamali się symbolicznie opłatkiem. Jak podkreśliła pani dyr. Zofia Falborska,
w ogólnopolską tradycję świąteczną wpisują się nasze szkolne zwyczaje. W grudniu 2004 roku nadaliśmy szkole imię wybitnego ekonomisty Władysława Grabskiego. Nadchodzący rok 2012 uchwałą Rady Pedagogicznej ogłoszony został Rokiem Jubileuszowym 80-lecia powstania szkoły.

W tak uroczystej chwili nie mogło zabraknąć refleksji i życzeń.

Przedstawiciele władz powiatu i miasta – p. Konrad Kłopotowski i p. Zbigniew Wdowiak – podkreślili znaczenie funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym, a szczególnie elastyczne reagowanie na potrzeby rynku pracy w zakresie kształcenia młodzieży oraz życzyli jej prężnego rozwoju. Ksiądz dziekan Stanisław Pisarek z nostalgią wspominał pracę w Zespole Szkół Nr 3.
Na zakończenie pani Dyrektor zaprosiła wszystkich do włączenia się w obchody Jubileuszu.

Siedząc w nastrojowej sali,  poczuliśmy, że czas zatrzymał się na chwilę, a my niezależnie od wieku
i doświadczeń, tworzymy wspólnotę ludzi połączonych tradycją i przyszłością tej szkoły.

Galeria zdjęć
rzuc_palenie_11 1962-ok-akademia-szkolna dzien-edukacji-narodowej9 1996-97-1-zsh-mgr-s-fangrat