Szanowni Państwo,

Uroczystość jubileusz 80-lecia szkoły i IV Zjazd Absolwentów już za nami.

Bylibyśmy wdzięczni, gdybyście zechcieli podzielić się swoimi refleksjami
i przeżyciami. Za zgodą Państwa opublikujemy je na stronie jubileuszowej
i w wydawnictwie pozjazdowym.

Historia szkoły

3Informujemy, że w sekretariacie szkoły można zakupić monografię:
Handlówka, CRS, Ekonomik, Grabski 1932-2012. Okruchy pamięci.
Cena jednego egzemplarza – 37 zł.
W sprawie przesyłki pocztowej prosimy o kontakt pod numerem tel. (24) 355 78 79.

 

Wydawnictwo obejmuje historię i życie szkoły, informacje o dyrektorach, wykaz nauczycieli i wychowawców, ważne wydarzenia, działalność organizacji młodzieżowych, osiągnięcia uczniów, wspomnienia nauczycieli, pracowników administracji
i absolwentów. Całość ilustrowana zdjęciami. Czytaj całość »

Jubileusz 80-lecia powstania szkoły

jubileusz80

Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego to szkoła z tradycjami. Jej początki sięgają 1932 roku, kiedy to w domu Braci Wyganowskich, a wkrótce na ulicy Lelewela zaczęły odbywać się zajęcia szkolne. Zmieniała się rzeczywistość i nazwy szkoły: „Handlówka”, CRS, „Ekonomik”, „Grabski”.

Jednak bez względu na nazwy od 80 lat jest niemym świadkiem historii pisanej przez Nas wszystkich: uczniów, nauczycieli, pracowników administracji, rodziców.

Rocznica istnienia szkoły to doskonała okazja do podsumowań, które znalazły odzwierciedlenie w monografii wydanej z okazji rocznicy. Nosi ona tytuł „Okruchy pamięci”.

„Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina”. Taka myśl zapewne towarzyszyła wszystkim, którzy przybyli na uroczystość Jubileuszu 80-lecia powstania naszej szkoły.

Poranną mszę świętą w intencji uczniów, nauczycieli i  absolwentów  odprawił ksiądz biskup Józef Zawitkowski, który w swoim kazaniu, nazywając szkołę „Alma Mater”, podkreślał wartości, których ona strzeże. Liturgię celebrowali także księża: Stanisław Pisarek  – dziekan Parafii św. Wawrzyńca i absolwenci –  Roch Walczak i Mirosław Jagiełło.

Czytaj całość »

Przybliżony program obchodów zakończenia Roku Jubileuszowego

Szanowni Państwo,

 

Podajemy przybliżony program obchodów zakończenia Roku Jubileuszowego i IV Zjazdu Absolwentów w dn. 05.10.2012 r.:

 

Część pierwsza:

 

g. 9.00 – Msza św. w kościele św. Wawrzyńca w Kutnie

g.10.15 – przemarsz uczestników uroczystości do KDK

ok. 10:30 – rejestracja uczestników Zjazdu; odbiór materiałów okolicznościowych

g.11.00 – część oficjalna Jubileuszu 80-lecia szkoły i IV Zjazdu Absolwentów

g.13.30 – spotkania klasowe z wychowawcami i nauczycielami w szkole
– ul. Kościuszki 24  (kawa, herbata)

 

Część druga:

 

g. 17.00  – „Biesiadny stół” – Restauracja „Elida” w Sieciechowie

 

Zapraszamy Państwa do zwiedzania szkoły i wystaw okolicznościowych. Informujemy również, ze będzie można nabyć monografię szkoły: Handlówka, CRS, Ekonomik, Grabski. 1932 – 2012. Okruchy pamięci.

 

Nr konta bankowego

Szanowni Państwo

Podajemy numer konta, na które należy dokonywać wpłaty
z tytułu uczestnictwa w uroczystościach jubileuszowych w dniu 05 października 2012 roku.

W przelewie prosimy podać:

  • imię i nazwisko (także rodowe),

  • adres zamieszkania,

  • rok ukończenia szkoły,

  • nazwisko wychowawcy,

  • ewentualnie telefon kontaktowy.

PKO BP SA Oddział 1 w Kutnie

Nr konta 06 1020 3440 0000 7102 0013 4122

Wpłat należy dokonać najpóźniej do 31 sierpnia 2012 roku.

„Istota wspomnień polega na tym, że nic nie przemija…”

 15 czerwca, po raz trzeci w kawiarence wspomnień w ramach obchodów 80-lecia Jubileuszu szkoły, spotkali się absolwenci, byli i obecni nauczyciele, pracownicy administracji, uczniowie. Swoją obecnością zaszczycili nas ludzie, którzy tworzyli karty historii „Handlówki”, „CRS-u”, „Ekonomika” i „Grabskiego”. Chociaż zmieniały się nazwy szkoły, nie zmieniła się atmosfera życzliwości i sympatii, która zawsze towarzyszyła w niej nauczycielom i uczniom. W sentymentalną podróż do przeszłości zabrali nas wyjątkowi goście: wicedyrektor Krystyna Jarecka, p. Stanisława Fangrat, p. Barbara Kierszka, p. Janina Strojecka,
p. Krystyna Pisarska, p. Janina Karpińska p. Maria Wawrzyńczak, p. Janina From, p. Lechoslaw Kubiak, p.Ryszard Durbajłło,
p. Zygmunt Pietrzykowski oraz Absolwenci różnych roczników.

Każdy z uczestników Kawiarenki wspomnień pamięta tę szkołę inaczej. Dla jednych łączy  się ona z niełatwymi początkami pracy zawodowej, dla innych z pierwszą miłością, uniesieniami młodości, przyjaźniami – często na całe życie. Słowo szkoła przywołuje w pamięci obrazy ludzi, miejsc, zdarzeń, które – choć minęły – wciąż trwają i mają, dzięki takim spotkaniom, wpływ na przyszłe pokolenia, budują tożsamość tego miejsca. Mijają dni, tygodnie i lata, jednak my odnajdujemy w swych myślach sylwetki przyjaciół, współpracowników, z którymi los związał nas na zawsze doświadczeniami nauki i pracy. Wspominaliśmy dyrektora Franciszka Miksę – człowieka skromnego, szczerze oddanego młodzieży, panią Annę Stańczyk – nauczycielkę niezwykle uczynną i życzliwą, panią Ewę Gruzę bardzo wymagającą, ale uwielbianą przez młodzież za mądrość i takt
w kontaktach z uczniami, dyrektora Czesława Falborskiego – profesora o wielkiej kulturze osobistej, wspaniałego wychowawcę wielu pokoleń młodzieży, pana Leona Muracha – odpowiedzialnego, koleżeńskiego, człowieka „z ułańską fantazją”, pasjonata gry w szachy i krzyżówek, dyrektorów: Henryka Kierszkę i Franciszka Miksę oraz wielu  innych wspaniałych pedagogów
i pracowników administracyjnych, którzy związali swe życie ze szkołą. Spotkaniu towarzyszyły niepowtarzalne emocje – splatały się ze sobą wzruszenie z radością, nostalgia z uśmiechem wywołanym zabawnymi anegdotami oraz poczucie międzypokoleniowej wspólnoty. Na spotkaniu obecni byli także  najmłodsi – uczniowie „Grabskiego i innych szkół ponadgimnazjalnych, w tym laureaci konkursu „Mnie ta ziemia od innych droższa” zorganizowanego w ramach Roku Jubileuszowego. Nagrody z rąk pani dyr. Zofii Falborskiej i pani wicedyrektor Anny Janiak odebrali: Magdalena Żabczyńska
z Zespołu Szkół nr 4 im. Zygmunta Balickiego, Jakub Kacprzak z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. dr. Antoniego Toczewskiego oraz Aneta Sadowska z Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego,  zapisując w ten sposób nowe karty
w historii naszej szkoły.

Było to ostatnie spotkanie w Kawiarence wspomnień. Dziękujemy wszystkim, którzy znaleźli czas i zechcieli podzielić się z nami wspomnieniami, których istota polega na tym, że przeszłość wciąż w nas żyje i mimo upływu czasu- nie przemija.

 

Porozmawiajmy o kulturze

29 maja w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się debata na temat: Wysoka czy popularna – jakiej kultury oczekuje miasto Kutno?  Dyskusja została zorganizowana przez naszą szkołę w ramach Roku Jubileuszowego i wynikała
z potrzeby zanalizowania stanu lokalnej kultury, a zwłaszcza dysproporcji między różnorodnością oferty kulturalnej a niską frekwencją mieszkańców. Gośćmi debaty byli: p. Mirosław Ruciński – członek Zarządu Powiatu, p. Teresa  Mosingiewicz – dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury, p. Barbara Znajewska-Tomczak – inspektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, p. Grażyna Baranowska – bibliotekarka, poetka,  pracownik Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, p. Sylwia Stasiakpracownik Muzeum Regionalnego w Kutnie, p. Artur Fryzpoeta, publicysta, założyciel i członek stowarzyszeń kulturalnych, instruktor KDK, p. Krzysztof Ryzlak – instruktor Kutnowskiego Domu Kulturyp.Katarzyna Kacprzakprzedstawicielka Hotelu i Restauracji Rondo, p. Sławomir Bryłkamuzyk zespołu Alastor. W spotkaniu uczestniczyła także duża grupa uczniów kutnowskich szkół ponadgimnazjalnych: ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 3, I LO i II LO.

Debatę otworzyła p. wicedyrektor Anna Janiak, która powitała zaproszonych gości i  potwierdziła zasadność  rozmowy o lokalnej kulturze. W trakcie dyskusji obecni mogli wysłuchać fragmentów wywiadu z wiceprezydentem Kutna p. Zbigniewem Wdowiakiem oraz zobaczyć wyniki ankiety dotyczącej sposobu spędzania  wolnego czasu przez mieszkańców naszego miasta.

Debata oscylowała wokół wielu ważnych wątków – hierarchizacji kultury, propozycji kulturalnej dla  Kutna, przyczyn niskiej aktywności mieszkańców, finansowania instytucji kulturalnych oraz promocji oferty kulturalnej miasta.

Wszyscy dyskutanci podkreślali bogatą ofertę wydarzeń kulturalnych w mieście, ale jednocześnie wskazywali na niewielką frekwencję mieszkańców, która zdaniem zaproszonych gości nie powoduje obniżenia jakości wydarzeń kulturalnych.

Brak ciekawości, chęci poznawania nowych rzeczy, odkrywania dotąd nieznanych przeżyć są, zdaniem rozmówców, głównymi przyczynami absencji podczas wydarzeń kulturalnych miasta. Widoczna stała się dysproporcja między ofertą instytucji kulturalnych miasta a oczekiwaniami mieszkańców Kutna. Z analizy ankiety wynika, że priorytetowym założeniem kutnowian jest rozrywka, która – jak słusznie zauważają władze miasta i goście debaty – nie pozostaje w sferze możliwości i zainteresowań osób odpowiedzialnych za kulturę w naszym mieście. Jest to jedynie apel do prywatnych przedsiębiorców o zwiększenie inwestycji dotyczących kultury popularnej. Goście prezentowali konkretne projekty (Stacja Kutno, Festiwal i Konkurs Złoty Środek Poezji), które najefektywniej przyczyniają się do promocji miasta i regionu. Wszyscy zwracali uwagę również na ogromną rolę szkoły w rozbudzaniu społecznej potrzeby uczestnictwa w kulturze, w kształtowaniu wrażliwości i poczucia estetyki wśród młodych ludzi. Debata otworzyła szereg ważnych i trudnych tematów związanych z kulturą, zwłaszcza lokalną i mamy nadzieję,
że wzbudziła liczne refleksje wśród osób finansujących kulturę, podmiotów odpowiedzialnych za propozycje kulturalne, a przede wszystkim wśród mieszkańców naszego miasta, bo właśnie dla nich tworzy się kulturę i dzięki nim wszelkie działania nabierają sensu.

Za przygotowanie debaty odpowiedzialne były p. Ewa Kowalik, p. Katarzyna Szczepaniak, p. Anna Wasielewska, p. Iwona Smolińska, p. Agnieszka Smolarczyk, p. Monika Kowalska, p. Irena Rybicka, p. Renata Kubicka,
za jej prowadzenie – p. Agnieszka Sędkowska.

Zaproszenie na trzecie spotkanie w „Kawiarence wspomnień”

Dyrektor, Rada Pedagogiczna i uczniowie
Zespołu Szkół nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie
w ramach obchodów
Roku Jubileuszowego 80-lecia szkoły
mają zaszczyt zaprosić
Absolwentów, Nauczycieli i pozostałych Pracowników
„Handlówki”, „CRS-u”, „Ekonomika” i „Grabskiego”
na spotkanie w „Kawiarence wspomnień”
w dn. 15 czerwca 2012r.
o godz. 17:00

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 13.06.2012:
telefonicznie (24) 355 78 79, e-mailem: sekretariat@grabski.edu.pl lub osobiście.

Spotkanie zjazdowe

Spotkanie zjazdowe

absolwentów, nauczycieli 

i pracowników administracyjno – obsługowych

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

05 października 2012 roku odbędą się uroczystości związane z zakończeniem obchodów Roku Jubileuszowego naszej szkoły. Jest to niepowtarzalna okazja, by odnaleźć się po latach i powrócić do szkolnej ławy. Zapraszamy na spotkanie zjazdowe wszystkich uczniów, nauczycieli  i pozostałych pracowników „Handlówki”, „CRS-u”, „Ekonomika” i „Grabskiego”.  Nazwy przez lata się zmieniały, ale to wciąż jest ta sama – nasza szkoła.

Przewidujemy następujące koszty uczestnictwa:

  • udział w części oficjalnej – 30 zł
  • udział w części oficjalnej i w spotkaniu przy biesiadnym stole – 100 zł
  • udział w spotkaniu przy biesiadnym stole –70 zł

Prosimy o zgłoszenie udziału i dokonanie wpłaty  – najpóźniej do 31 sierpnia 2012. Jest to konieczne ze względów organizacyjnych: zamówienie sali i cateringu.

Kontakt:

tel. 24 355 78 79

e-mail: sekretariat@grabski.edu.pl,

adres pocztowy: Zespół Szkół Nr 3 im. Wł. Grabskiego, ul. Kościuszki 24, 99-300 Kutno

lub osobisty


Galeria zdjęć
rzuc_palenie_11 1962-ok-akademia-szkolna dzien-edukacji-narodowej9 1996-97-1-zsh-mgr-s-fangrat