„Prawdziwe szczęście trwa wiecznie – jest w rękach długowieczności”

14 kwietnia pani Helena Handzelewicz – wieloletnia nauczycielka naszej szkoły obchodziła setne urodziny. Swoje życie zawodowe związała z Gimnazjum Kupieckim, później Liceum Ekonomicznym, w których przepracowała ponad 35 lat. Uczyła przedmiotów zawodowych – biurowości i korespondencji, organizacji i techniki handlu, organizacji przedsiębiorstw i obrotu gospodarczego, pracy biurowej, spółdzielczości. Pani dyrektor Krystyna Jarecka tak wspomina dostojną Jubilatkę: „kulturalna, taktowna, ogromna wiedza merytoryczna, wymagająca, ale sprawiedliwa w ocenie pracy uczniów – młodzież to najbardziej doceniała”.

Była pedagogiem z powołania, wiedzę przekazywała z pasją i zaangażowaniem.  Jej uczniowie zajmowali ważne stanowiska w urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach w Kutnie i poza jego granicami. Pani Helena Handzelewicz ogromną wagę przywiązywała do wychowania. Była wzorem kultury osobistej i taktu. Zawsze życzliwa, wyrozumiała, budowała w kolejnych pokoleniach młodzieży poczucie odpowiedzialności i obowiązku.

Ten wyjątkowy jubileusz to dla społeczności naszej szkoły okazja, aby podziękować pani Helenie Handzelewicz za wszelkie trudy i owoce minionych 100 lat, a przede wszystkim złożyć  najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia dobrego zdrowia, spokoju, pogody ducha na dalsze długie lata życia.

 

 

Kutnowski Piknik Naukowy

W dniu 1 maja 2015 r. nasza szkoła wzięła udział w Kutnowskim Pikniku Naukowym „Nauka i zabawa” zorganizowanym przez Agencję Rozwoju Regionu Kutnowskiego w ramach majówki. Stoisko naszej szkoły wyróżniało się spośród innych  bogatą ofertą zabaw dla dzieci i młodzieży. Można było zobaczyć, jak uczniowie „Grabskiego” wykonują prace techniką linorytu i malują na płótnie. Odwiedzające nas maluchy również mogły wykazać się  artystycznymi talentami. Ponadto zaproponowaliśmy im różne atrakcje: malowanie twarzy, zmywalne tatuaże, kolorowe warkoczyki. Największym zainteresowaniem wśród młodzieży i dorosłych cieszyło się atelier fotograficzne, w którym można było zrobić sobie zdjęcie na tle bajkowego krajobrazu, a następnie – wydrukowane – zabrać z sobą. Goście otrzymali słodkie upominki w ozdobnym pudełku przygotowanym przez uczniów naszej szkoły.

Koordynatorem działań była p. Monika Kowalska. W przygotowaniach pomagały także p. Sylwia Kubiak i p. Justyna Kołecka.

Serdecznie dziękujemy uczniom, którzy zaangażowali się w przygotowanie stoiska: Klaudii Micińskiej, Sandrze Biegańskiej, Martynie Chmieleckiej, Adamowi Matusiakowi, Izie Witczak, Jakubowi Pawłowskiemu, Mai Kruszyniak z kl. III TOR, Magdalenie Faryńskiej, Michalinie Stępniak, Alicji Cykowskiej, Justynie Krzemińskiej, Ninie Bonawentrczak z kl. II TOR, Sandrze Adamiak, Krzysztofowi Olczykowi, Angelice Królak, Małgorzacie Lesickiej, Natalii Szpik, Justynie Klich, Magdalenie Kołodziejskiej, Natalii Czarneckiej, Mateuszowi Skowronwi z I TOR i Darii Czarneckiej z kl. I TH.

 

X Święto Szkoły – „I dziesięć lat minęło…”

24 kwietnia nasza szkoła obchodziła mały jubileusz – X Święto Szkoły pod hasłem „I dziesięć lat minęło…” Była to okazja, aby zaprezentować to, z czego jesteśmy dumni, co nas bawi i wzrusza. Historię „Grabskiego” współtworzyło i nadal kształtuje wiele osób – uczniowie, nauczyciele, rodzice, przyjaciele szkoły –zaangażowani w jej życie.

Swoją obecnością zaszczycili nas:

 • Pan Artur Gierula – Członek Zarządu Powiatu w Kutnie
 • Pan Zbigniew Burzyński – Prezydent Miasta Kutno
 • Prałat Stanisław Pisarek – dziekan, proboszcz Parafii pod wezwaniem Św. Wawrzyńca w Kutnie, wieloletni nauczyciel naszej szkoły
 • Pan Robert Baryła – Dyrektor Biura Poselskiego Pana Tadeusza Woźniaka Posła na Sejm RP i Pani Jolanta Pietrusiak – radna
 • Pan profesor Grzegorz Grabski – prawnuk naszego Patrona
 • Pani Julianna Barbara Herman – Burmistrz Krośniewic
 • Pan Jerzy Bryła – Wójt Gminy Kutno
 • Pan Tadeusz Kaczmarek – Wójt Gminy Strzelce
 • Pan Robert Pawlikowski – Wójt Gminy Oporów
 • Pan Marian Dysierowicz – Przewodniczący Rady Gminy Bedlno w imieniu Pana Krzysztofa Kołacha i Pan Krzysztof Trusiński – Przewodniczący Komisji Socjalnej Oświaty i Kultury
 • Pan Radosław Rojewski – Dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury
 • Pani Jolanta Bujalska-Kowalczyk – Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ”Solidarność” w Kutnie
 • Pan Mariusz Kozarski – Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie
 • Emerytowani dyrektorzy i nauczyciele, rodzice, przedstawiciele lokalnych mediów

„Miło nam gościć twórców tradycji i historii szkoły oraz współtwórców jej teraźniejszości, nauczycieli pracujących w tej placówce w minionych latach i obecnie oraz wszystkich jej pracowników” powitał zebranych pan dyrektor Wojciech Banasiak.

Czytaj całość »

Zbliża się X Święto Szkoły

24 kwietnia w Kutnowskim Domu Kultury odbędzie się jubileuszowe – X Święto Szkoły. Ta, wieloletnia już, tradycja łączy pokolenia uczniów i nauczycieli poprzez akcentowanie dat oraz wydarzeń będących źródłem naszej tożsamości. Ostatni piątek kwietnia jest tradycyjnie okazją do podsumowania działalności szkolnej i pozaszkolnej, spotkań z ciekawymi ludźmi, uczestniczenia w debatach i wykładach. Święto nawiązuje do dat szczególnych – wprowadzenia polskiego złotego do obiegu i rozpoczęcia działalności przez pierwszy polski bank emisyjny – Bank Polski SA, który powołał do istnienia właśnie nasz patron Władysław Grabski. Ten wybitny polityk, dwukrotny premier Polski, rektor Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego był związany z naszym regionem poprzez miejsce urodzenia w niedalekim Borowie, a także działalność spółdzielczą i gospodarczą prowadzoną na terenie ziemi kutnowskiej.

W 2004 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Władysława Grabskiego oraz ufundowanie nowego sztandaru. Uroczystość ta stała się początkiem obchodzonego corocznie – od 2005 r. – Święta Szkoły. Jest ono okazją do zaprezentowania naszych sukcesów, ciekawych inicjatyw, podziękowania wszystkim, którzy z ogromnym zaangażowaniem i pasją piszą kolejne karty historii szkoły. Mamy nadzieję, że podczas zbliżającego się Święta będziemy cieszyć się z bycia razem, gdyż „pamięć
o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”.

Spotkanie po latach czyli „oswobodzone wspomnienia”

1-mini-900Dnia 11 października br. szkołę odwiedziły Absolwentki Liceum Ekonomicznego z lat 1973-1977,  które przyjechały z różnych stron Polski na spotkanie ze swoją wychowawczynią Zofią Falborską. „Na zjeździe Absolwentów w 2012 r. zadeklarowały swą obecność w roku zakończenia mojej pracy zawodowej” – wspomina Zofia Falborska.

„Było to bardzo wzruszające wydarzenie, gdyż z nimi łączą się początki mojej pracy dydaktycznej i pierwsze doświadczenia wychowawcze. Minęło 37 lat, kiedy otrzymały świadectwa dojrzałości i zjawiły się licznie w roku dla mnie tak znamiennym – przejścia na emeryturę. Historia zatoczyła koło!

Zwiedzały szkołę i szukały w niej swoich wspomnień, przekraczając jej magiczny próg miały znów 18 lat, wypełniając ją gwarem i radosnym śmiechem i, mimo że niektóre są już babciami – zachowywały się tak, jakby wszechwładny czas tu stracił swą moc. Z sentymentem i estymą wspominały swoich nauczycieli, szczególnie ciepło mówiły o ówczesnym dyrektorze Czesławie Falborskim i Państwu Krystynie i Tadeuszu Jareckich.

Cudowne dziewczyny – zawsze byłam z nich dumna – wyróżniały się nie tylko „kołnierzykami w kropeczki”, ale inteligencją, kulturą bycia i ambicją, gdyż często zajmowały pierwsze miejsce w szkolnych rankingach.

Dziękuję Im za niezapomniane wzruszenia!”

Spotkanie było  świadectwem żywej pamięci o szkole, nauczycielach, przyjaciołach z młodzieńczych lat, tęsknoty za  niepowtarzalną atmosferą…  Tworzyły ją szkolny mundurek, biały kołnierzyk, tarcza, a przede wszystkim poczucie więzi i prawdziwej przyjaźni, które towarzyszą Absolwentom na ścieżkach ich życia.

IMG_1599-mini-900IMG_1603-mini-900IMG_1604-mini-900 IMG_1608-mini-900 IMG_1611-mini-900

Pożegnanie pani dyrektor Zofii Falborskiej

1 2 3 4

Żegnając przyjaciela

logo_zalobapożegnanie-p

 

 Zofia Falborska

 

 

80 lat …jeden rok wspomnień…

Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele i Absolwenci „Handlówki”, CRS-u, „Ekonomika” i „Grabskiego”

5 października minął rok od dnia, w którym świętowaliśmy Jubileusz 80-lecia istnienia naszej szkoły. Mamy nadzieję, że udało nam się wówczas choć na chwilę ożywić wspomnienia, przypomnieć tych, którzy poprzez swoje zaangażowanie – pracę, naukę
i pasję tworzyli karty historii szkoły. Zaprosiliśmy Państwa do odbycia niezapomnianej podróży w czasie, poczynając od 1932 roku, kiedy to w domu Braci Wyganowskich przy ulicy Bema, a wkrótce na ulicy Lelewela – w domu pana Zdziubanego – zaczęły odbywać się zajęcia… po rok 2012, w którym minęło 80 lat, odkąd tworzymy wspólną historię „Handlówki”, CRS-u, „Ekonomika” i „Grabskiego”. Wszyscy – obecni na tej wzruszającej uroczystości – dostrzegliśmy, że wprawdzie zmieniała się rzeczywistość, zmieniali nauczyciele i uczniowie, zmieniały budynki i nazwa szkoły, jednak niezmienna pozostała atmosfera życzliwości
i otwartości wobec tych, którzy przekroczyli jej progi.  Szkoła niczym  drzewo wrosła głęboko w nasze serca. Zadziwiające,
że im dalej jesteśmy od tego, co przeżyliśmy, tym mocniej za tym tęsknimy.

Pamięć to „malarz powrotów”. Nieustanna wędrówka przez życie wciąż trwa… i chociaż nie sposób przerwać jej biegu, można na moment „wrócić do przeszłości” i stać się częścią wspólnoty, której na imię „Nasza szkoła”.  Spotkajmy się znów za…. 9 lat! Zanim jednak to nastąpi, stwórzmy naszą – wspólną – jedyną – niepowtarzalną Księgę Absolwentów.

Zachęcamy Państwa do wpisywania się na listę, która znajduje się w zakładce: Klub Absolwentów, abyśmy mogli wszyscy się na niej odliczyć.

Szanowni Państwo,

jeśli chcielibyście udostępnić nam swoje zdjęcia, żebyśmy mogli zamieścić je w galerii , prosimy o kontakt e-mailowy: sekretariat@grabski.edu.pl, grabski.jubileusz@gmail.com lub telefoniczny (24) 355-78-89

„Kiedy myślimy o kimś zostając bez niego…”

W ostatnich dniach stycznia  pożegnaliśmy zmarłych – Pana dyrektora Jana Firka i Panią Wandę Poleską – wspaniałych pedagogów, zasłużonych nauczycieli, którzy swoje życie zawodowe związali z naszą szkołą, przez lata, jak powiedział jeden z absolwentów, rzeźbili serca i umysły kolejnych roczników uczniów.

Jan Firek (dyrektor szkoły w l. 1986 – 1991) – nauczyciel matematyki, wychowawca wielu pokoleń młodzieży.
Od 1963 r. był wicedyrektorem ds. wydziału zaocznego. W czasie sprawowania przez niego funkcji dyrektora placówka po raz kolejny zmieniła swoją nazwę na Zespół Szkół Nr 3, przestała być szkołą spółdzielczą i stała się szkołą Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pan Dyrektor wprowadził nowe kierunki kształcenia w Liceum Ekonomicznym. Tak wspomina Pana Dyrektora jego następca, p. Zygmunt Pietrzykowski:

Z Panem profesorem Firkiem los zetknął mnie dwukrotnie. Najpierw, gdy uczył mnie matematyki w I LO im. J. H. Dąbrowskiego. Ponownie  spotkałem go w naszej szkole już jako kolegę – w pracy. Współpracowałem
z Panem dyrektorem Firkiem jako działacz związkowy. Był osobą bardzo skromną. Okazał mi wiele życzliwości. Bardzo mi pomógł, udzielając rzeczowych, przyjacielskich rad, kiedy byłem dyrektorem szkoły. Potrafiliśmy wówczas godzinami wędrować po ulicach naszego miasta, rozmawiając.

Pani Wanda Poleska (1976 – 2013) – nauczycielka przedmiotów zawodowych: towaroznawstwa, ekonomiki i organizacji handlu, ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw, ekonomiki i organizacji sprzedaży, arytmetyki gospodarczej, statystyki, kultury zawodu, technologii i towaroznawstwa, marketingu, operacji bankowych, ekonomiki produkcji roślinnej, ekonomik produkcji zwierzęcej, biurowości i korespondencji; wychowawczyni w szkole i internacie, opiekunka Spółdzielni Uczniowskiej.

Pożegnanie pana dyrektora Jana Firka.

Wspomnienie o pani Wandzie Poleskiej.

Galeria zdjęć
0_9 1984-9_0 2003-listopad-su 1981-2